Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitila- ja asuintontteihin sijoittava

S-Pankki Tontti A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)

Mihin S-Pankki Tontti sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Riski
Osuuden arvo 29.12.2023
116,2851 €
Tuotto 12 kk*
9,43 %
Tuotto alusta*
7,63 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Rahastolla on merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa.

Seuraavat merkintäpäivät ovat 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 ja 31.12.2024. Seuraavat lunastuspäivät ovat 28.3.2024 ja 30.9.2024.

S-Pankki Toimitila- ja S-Pankki Tontti -erikoissijoitusrahastojen lunastusten toteutusaikataulu on muuttunut. Lue lisää tiedotteesta.

Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Lisätiedot: S-Pankki Tontti on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitila- ja asuintontteihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 2.11.2023

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 2.11.2023. Lue lisää tiedotteesta.

 

Miksi kiinteistörahasto?

  • Helppo keino sijoittaa kiinteistöihin – valmiiksi hajautettu ja ammattimaisesti hoidettu salkku!
  • Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä ja sijoittajalle kassavirtaan perustuvaa tuottoa.
  • Suursijoittajan mahdollisuudet piensijoittajan ulottuville. Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa: 

  • S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille.
2023-12-29

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 29.12.2023

Vuoden viimeisen kalenterineljänneksen aikana S-Pankki Tontti -rahasto jatkoi uusien sijoitusten tekemistä. Rahastoon ostettiin Turun keskustassa sijaitseva asuintontti, jolla sijaitsee vastavalmistunut asuinrakennus. Hankinnan arvo oli noin 3 miljoonaa euroa, minkä myötä rahaston pääkaupunkiseutupaino asettui katsauskauden lopussa noin 61 prosenttiin. Rahaston hallinnoitavat varat olivat joulukuun lopussa 202 miljoonaa euroa ja sijoitusaste noin 88 prosenttia. Joulukuun lopussa rahaston kiinteistösalkun vuokratuottotaso oli keskimäärin noin 4,7 prosenttia vuotuisena tuottona ja maanvuokrasopimuskannan keskimaturiteetti noin 73 vuotta. Tonttirahaston näkökulmasta markkinoilla on tarjolla mielenkiintoisia sijoituskohteita. Merkittävä osa rahaston varoista pidetään kuitenkin edelleen likvideissä sijoituksissa, kuten pankkien määräaikaistalletuksissa, ja uusien sijoitusten kanssa ollaan erityisen valikoivia. Katsauskauden tuotto oli osuussarjoittain 1,43–1,57 prosenttia. Erinomaista tuottoa selittivät kassavirtatuoton lisäksi myös sijoitusten positiiviset arvonmuutokset, joiden vaikutus rahaston tuottoon oli noin 0,7 prosenttiyksikköä. Rahaston sijoituskohteiden positiivisen arvonmuutoksen taustalla on elinkustannusindeksin voimakas nousu, mikä on kasvattanut rahaston maanvuokratuottojen lisäksi myös rahaston sijoituskohteiden arvoja. Kaikki rahaston maanvuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana rahaston sääntöihin tehtiin muutos, jonka myötä lunastukset toteutuvat jatkossa muiden kiinteistörahastojen tapaan kuuden kuukauden viiveellä lunastusikkunan sulkeutumisesta. Muutoksilla pyritään turvaamaan rahaston omistajien edut pitkällä aikavälillä, sillä muutoksilla parannetaan rahaston likviditeettiriskin hallintaa. Tonttirahaston kannalta olisi epäedullista jäädä tilanteeseen, jossa tonttirahaston lunastukset voisi tehdä huomattavasti nopeammin kuin monissa muissa kiinteistörahastoissa. Sääntömuutokset ovat osa jatkuvaa kehitystoimintaa, jonka puitteissa tarkastelemme sääntöjen muutostarpeita taataksemme rahaston kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Rahastolla oli katsauskauden lopussa nostettuna pitkäaikaista vierasta pääomaa 50 miljoonaa euroa, minkä myötä rahaston rahoitusasteeksi muodostui noin 24,8 prosenttia. Raportointihetkellä pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 50 prosenttia on suojattu korkokatto- sekä korkoputkisopimuksin. Rahaston kiinteistösalkun tuottotaso on hyvä ja sen odotetaan lähitulevaisuudessa jatkavan tonttisijoituksille tyypillistä tasaista kehitystään haastavasta talousympäristöstä huolimatta. Tonttien ja maa-alueiden arvostus perustuu pitkään, yli taloussyklien ulottuvaan kassavirtaan, johon hetkellisillä talouden tai kassavirran muutoksilla ei yleensä ole juurikaan vaikutusta. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille pitkäaikaista, ennustettavaa ja vakaata tuottoa sekä inflaatiosuojaa erilaisissa taloussuhdanteissa. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain. Seuraava merkintäajankohta on maaliskuun lopussa.

Ville Vääränen

Rahastoa hoitaa

Ville Vääränen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Tontti
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

  • 5,00 %, jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
  • 4,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 10 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 20,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 6,00 % vertailutuoton (tuottoylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.