Siirry suoraan sisältöön
Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin globaalisti sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Global Private Assets C

Avaintietoasiakirja (PDF, 241 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Global Private Assets sijoittaa globaalisti listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin. Rahasto toimii syöttörahastona, jonka kohderahastona on Hamilton Lanen Global Private Assets -rahasto. Kohderahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa pääomarahastojen rinnalla tehtävinä kanssasijoituksina suoraan kohdeyhtiöihin. Osa kohderahaston varoista sijoitetaan jälkimarkkinoilta ostettaviin pääomarahasto-osuuksiin. S-Pankki Global Private Assets sopii pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle, joka tavoittelee listattuja osakkeita tasaisempaa tuottoa. Rahasto on suunnattu ammattimaisille ja ei-ammattimaisille sijoittajille, joilla on tarvittava sijoituskokemus, riskinkantokyky ja ymmärrys rahaston sijoitustoiminnasta.

Riski
Osuuden arvo 30.4.2024
13,3061 €
Tuotto 12 kk*
6,38 %
Tuotto alusta*
10,60 %
Kertasijoitus vähintään 500 000 €

Rahaston merkintäpäivät

Rahaston merkintä- ja lunastuspäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa henkilökohtaisen yhteyshenkilön tai varallisuudenhoidon asiakaspalvelun kautta.
 

Miksi sijoittaa S-Pankki Global Private Assets -rahastoon?

S-Pankki Global Private Assets tuo pääomasijoittamisen hyödyt yhä useamman sijoittajan ulottuville sekä yhdistää pääoma- ja erikoissijoitusrahastojen parhaat piirteet.

  • Saat tehokkaan hajautuksen yhdellä sijoituksella. Sopivasti hajautettu rahasto, joka voi olla sijoittajan ainoa pääomasijoitus tai instituution lisäsijoitus.
  • Voit saavuttaa yhdellä sijoituksella halutun allokaation. Mahdollisuus säätää sijoituksen kokoa allokaatiotavoitteen mukaan sijoituksen elinkaaren aikana.
  • Rahastossa vähemmän hallinnollista työtä. Erikoissijoitusrahasto, jossa vähemmän sopimusbyrokratiaa, eikä lainkaan rahakutsuja tai -palautuksia. Kohderahasto on kasvuosuus rahasto, joka kerryttää arvoa ja sijoittaa tuotot uudelleen.
  • Jatkuva kuukausittainen merkintä- ja lunastusmahdollisuus. Rahasto on niin sanottu evergreen rahasto eli pysyvä rahasto, jonka osuuksia voi merkintä ja lunastaa kuukausittain.

 

Tutustu kohderahastoon ja Hamilton Laneen

 

Löydät lisätietoja S-Pankki Global Private Assets -rahaston kohderahastosta Hamilton Lanen Global Private Assets –rahaston sivuilta. Sivulta löydät muun muassa ajantasaiset tiedot kohderahaston suurimmista sijoituskohteista.

Lisätietoa kohderahaston sivuilla

30.4.2024

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa rahaston nettomerkinnät olivat 0,6 miljoonaa euroa. Euron heikentyminen dollariin nähden heijastui hieman positiivisesti kohderahaston euromääriseen osuussarjaan, joka tuotti maaliskuun aikana -0,71 prosenttia. Dollarimääräisen sarjan tuotto jäi -1,03 prosenttiin. Kohderahaston suorat osakesijoitukset sekä jälkimarkkinoilla tehdyt rahastosijoitukset kehittyivät huhtikuussa negatiivisesti. Sijoituskohteista lainasijoitukset sen sijaan kehittyivät positiivisesti kuukauden aikana korkean korkotason siivitettyä lainasijoitusten tuottoja ylöspäin. Huhtikuun aikana yksi rahaston velkasijoituskohteista uudelleenrahoitti lainansa, minkä myötä rahaston aiempi sijoitus realisoitiin. Rahasto sai ennenaikaisesti maksetusta lainastaan sopimuksen mukaisen palkkion, ja teki samalla uuden sijoituksen yhtiön päivitettyyn velkapakettiin. Yhtiö on suurin yksityisten laitosten paikannus- ja rakenneskannauspalvelujen tarjoaja Yhdysvalloissa, ja Hamilton Lane näkee yhtiön maksukyvyn vahvana myös tulevaisuudessa. Kohderahasto teki yhteensä neljä uutta sijoitusta huhtikuussa. Yksi näistä oli Project Ska, joka on jälkimarkkinasijoitus SK Capitalin vuoden 2021 pääomarahastoon. Pääomarahasto keskittyy pieniin ja keskisuuriin Pohjois-Amerikan yritysostoihin, ja Hamilton Lanen tiimi näkee SK Capitalin vahvana rahastosponsorina. Hamilton Lanen osaketiimi oli lisäksi tarkastanut ja hyväksynyt Project Skan suurimman kohdeyhtiön vuonna 2022. Uusi sijoitus onnistuttiin tekemään yli 10 prosentin alennuksella Hamilton Lanen vahvan neuvotteluaseman johdosta. Kohderahastolla on tällä hetkellä noin 16,5 prosentin nettokassa, joka on tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden rahoitukseen lähikuukausien aikana.

Annika Henriksson

Rahastoa hoitaa

Annika Henriksson
salkunhoitaja,
pääomarahastot
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 3,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle. Lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastolle lunastuksista aikavälillä 15.7.2021 – 15.6.2022, jonka jälkeen lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastoyhtiölle.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.