Siirry suoraan sisältöön
Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin globaalisti sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Global Private Assets C

Avaintietoasiakirja (PDF, 241 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Global Private Assets sijoittaa globaalisti listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin. Rahasto toimii syöttörahastona, jonka kohderahastona on Hamilton Lanen Global Private Assets -rahasto. Kohderahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa pääomarahastojen rinnalla tehtävinä kanssasijoituksina suoraan kohdeyhtiöihin. Osa kohderahaston varoista sijoitetaan jälkimarkkinoilta ostettaviin pääomarahasto-osuuksiin. S-Pankki Global Private Assets sopii pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle, joka tavoittelee listattuja osakkeita tasaisempaa tuottoa. Rahasto on suunnattu ammattimaisille ja ei-ammattimaisille sijoittajille, joilla on tarvittava sijoituskokemus, riskinkantokyky ja ymmärrys rahaston sijoitustoiminnasta.

Riski
Osuuden arvo 31.1.2024
13,2848 €
Tuotto 12 kk*
7,67 %
Tuotto alusta*
11,60 %
Kertasijoitus vähintään 500 000 €

Rahaston merkintäpäivät

Rahaston merkintä- ja lunastuspäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa henkilökohtaisen yhteyshenkilön tai varallisuudenhoidon asiakaspalvelun kautta.
 

Miksi sijoittaa S-Pankki Global Private Assets -rahastoon?

S-Pankki Global Private Assets tuo pääomasijoittamisen hyödyt yhä useamman sijoittajan ulottuville sekä yhdistää pääoma- ja erikoissijoitusrahastojen parhaat piirteet.

  • Saat tehokkaan hajautuksen yhdellä sijoituksella. Sopivasti hajautettu rahasto, joka voi olla sijoittajan ainoa pääomasijoitus tai instituution lisäsijoitus.
  • Voit saavuttaa yhdellä sijoituksella halutun allokaation. Mahdollisuus säätää sijoituksen kokoa allokaatiotavoitteen mukaan sijoituksen elinkaaren aikana.
  • Rahastossa vähemmän hallinnollista työtä. Erikoissijoitusrahasto, jossa vähemmän sopimusbyrokratiaa, eikä lainkaan rahakutsuja tai -palautuksia. Kohderahasto on kasvuosuus rahasto, joka kerryttää arvoa ja sijoittaa tuotot uudelleen.
  • Jatkuva kuukausittainen merkintä- ja lunastusmahdollisuus. Rahasto on niin sanottu evergreen rahasto eli pysyvä rahasto, jonka osuuksia voi merkintä ja lunastaa kuukausittain.

 

Tutustu kohderahastoon ja Hamilton Laneen

 

Löydät lisätietoja S-Pankki Global Private Assets -rahaston kohderahastosta Hamilton Lanen Global Private Assets –rahaston sivuilta. Sivulta löydät muun muassa ajantasaiset tiedot kohderahaston suurimmista sijoituskohteista.

Lisätietoa kohderahaston sivuilla

31.12.2023

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa rahaston nettomerkinnät olivat 0,3 miljoonaa euroa. Euron vahvistuminen dollariin nähden heijastui hieman negatiivisesti kohderahaston euromääriseen osuussarjaan, joka tuotti joulukuun aikana 3,07 prosenttia. Dollarimääräisen sarjan tuotto oli 3,82 prosenttia. Kohderahaston sijoituskohteet päättivät vuoden positiivisissa merkeissä. Sijoituskohteiden myyntisopimukset, vahvasti kehittyneet operatiiviset tulokset sekä suotuisa markkinakehitys vaikuttivat positiivisesti rahaston joulukuiseen tuottoon. Joulukuun aikana kohderahasto sijoitti yhteensä 240 miljoonaa dollaria uusiin sijoituskohteisiin. Suorat osakesijoitukset olivat suurin tuottoajuri joulukuun myönteisen kehityksen taustalla, ja erityisesti Advanz Pharma ja Sogo Medical -sijoitusten myynnit siivittivät rahaston tuottoa ylöspäin. Molemmat yhtiöt toimivat Euroopan ja Japanin terveydenhuoltosektoreilla, ja niihin sijoitettiin yhtiöiden yksityistämisen yhteydessä. Molemmissa yhtiöissä hyödynnettiin muun muassa digitalisointia, kaupallistamista ja monipuolisia yritysjärjestelystrategioita, jotka johtivat enneaikaiseen irtautumismahdollisuuteen yhtiöistä. Hamilton Lanen sopimustiimi oli erittäin vakuuttunut sijoituksista, ja heillä oli vahva kokemus yhtiöiden toimialoista. Rahastolla oli mahdollisuus irtautua kokonaan Advanz Pharmasta, mutta rahasto päätti pysyä mukana yhtiössä ja tavoitella sen uuden strategian avaamia mahdollisuuksia lisätuottoihin. Kohderahasto teki joulukuussa kuusi uutta sijoitusta. Näistä suurin oli Project Pop, joka nousi myös rahaston top 10 sijoitusten listalle. Project Pop on jälkimarkkinoilla toteutettu rahasto-osuuskauppa, jossa kohderahasto osti osuuden The Jordan Companyn ("TJC") Resolute Fund IV -rahastosta 11 prosentin alennuksella. Fund IV on hyvin menestynyt buyout-rahasto, jota Hamilton Lanen sijoitustiimi oli seurannut useita kuukausia. Hamilton Lane ja GPA Fund ovat olleet TJC:n läheisiä kumppaneita viime vuosina ja tehneet yhdessä useita onnistuneita kauppoja. Kohderahastolla on tällä hetkellä noin 12,5 prosentin nettokassa, joka on tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden rahoitukseen lähikuukausien aikana.

Annika Henriksson

Rahastoa hoitaa

Annika Henriksson
salkunhoitaja,
pääomarahastot
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 3,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle. Lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastolle lunastuksista aikavälillä 15.7.2021 – 15.6.2022, jonka jälkeen lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastoyhtiölle.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.