Siirry suoraan sisältöön
S-mobiilin pankkipalvelut, verkkopankki ja S-mobiilin tunnistaminen ovat poissa käytöstä keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 23.00–7.00. Pahoittelemme katkosta palveluiden käytössä.

Private Credit kasvattaa suosiotaan

Private Credit -sijoitusten suosio on noussut nopeasti viime vuosien aikana, ja se tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös tuleville vuosille.

Private Credit on ollut suosittu puheenaihe sijoittajien keskuudessa viime vuosina. Talousuutiset ovat nostaneet esiin Private Credit -rahoituksen nopean kasvun, jota vuoden 2023 epävarmuus finanssialalla edesauttoi entisestään. Institutionaaliset sijoittajat sekä Suomessa että maailmalla ovat indikoineet lisäävänsä Private Credit -sijoituksia tulevien vuosien aikana. Useat kansainväliset varainhoitajat ovat myös nostaneet esiin käsitteen ”Golden Moment of Private Credit”. Mutta mikä on Private Credit, ja mikä tekee siitä suositun sijoituskohteen juuri nyt?

 

Yksityistä velkarahoitusta kasvua varten

Termillä Private Credit tarkoitetaan yleensä velkarahoitusta, joka myönnetään yhtiöille niiden kasvun mahdollistamiseksi. Private Credit on hyvin laaja käsite, mutta tiivistettynä Private Creditiksi kutsutaan niitä lainoja, jotka saadaan muualta kuin pankkien tai esimerkiksi rahoitusta tarvitsevan yrityksen liikkeeseenlaskemien joukkovelkakirjojen kautta. Yhä useampi yhtiö suosii Private Credit -lainoja toimintansa rahoittamisessa, ja tämän trendin uskotaan siivittävän kasvua myös pitkällä aikavälillä. Private Credit -lainat pystytään usein neuvottelemaan joustavammin ja rahoitus saadaan varmistettua nopeammin, mikä lisää lainojen suosiota myös lainanottajien keskuudessa.

 

Private Credit tarjoaa hajautusmahdollisuuksia sekä tuottoja

Private Credit tarjoaa myös sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa salkkuaan perinteisten osake- ja korkosijoitusten ulkopuolelle. Private Credit -sijoitusten potentiaali ei ole jäänyt huomaamatta sijoittajilta, ja sijoitusten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana. Vuonna 2012 Private Credit -markkinan koko oli vaihtoehtoisia pääomamarkkinoita seuraavan Preqinin tietojen mukaan noin 500 mrd. dollaria, kun vuonna 2023 luku oli noussut jo noin 1 600 mrd. dollariin. Private Credit -sijoitusten kasvun odotetaan myös jatkuvan tulevaisuudessa, ja muun muassa maailman suurin varainhoitaja BlackRock on ennustanut omaisuusluokan kasvavan 3 500 mrd. dollariin seuraavan viiden vuoden aikana.

Markkina-analyysit ovat osoittaneet, että Private Credit -sijoituksilla on ollut historiallisesti muita korkosijoituksia parempi tuotto-riskisuhde. Lisäksi sijoitukset kärsivät vähemmän luottotappiota koronapandemian aikana. Pitkään jatkunut matala korkotaso sai sijoittajat kääntämään katseensa Private Credit -sijoituksiin, sillä ne tarjosivat kohtuullisia tuottoja myös matalampien korkojen aikana. Preqinin tietojen mukaan Private Credit -sijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 9 % vuosien 2007–2022 välillä. Yleinen korkotason nousu on nostanut myös Private Credit -sijoitusten odotettua nimellistuottoa, mikä on entisestään kasvattanut sijoitusten houkuttelevuutta.

 

Monipuolinen omaisuusluokka

Private Credit sisältää useita sijoitusstrategioita erilaisilla riskiprofiileilla, ja sijoituksissa olisi hyvä huomioida ainakin seuraavat tekijät:

  1. Sijoitusstrategia. Private Credit -lainoilla voidaan rahoittaa monenlaisia yhtiöitä. Matalamman riskin sijoituskohteissa lainaa annetaan yleensä suuren ja taloudellisesti vakaan yhtiön kasvun rahoittamiseksi. Korkeamman riskin sijoituskohteissa sen sijaan voidaan rahoittaa esimerkiksi erilaisia talousvaikeuksien koettelemia yhtiöitä.
  2. Lainan ehdot. Private Credit -lainojen sijainti pääomarakenteessa vaihtelee lainatyypin mukaan. Pieniriskisin sijoituskohde on vakuudellinen senior-laina, joka maksetaan takaisin ensimmäisenä. Senior-lainaa huonommassa asemassa takaisinmaksujärjestyksessä ovat muun muassa juniorlainat sekä osakepääoman ja lainapääoman välissä sijaitsevat Mezzanine-lainat. Kaikki Private Credit -lainat voivat myös olla vakuudellisia, mikä edesauttaa lainan takaisinmaksukykyä.
  3. Lainan korko. On tärkeää, että sijoituskohteessa on sen riskitasoa vastaava tuotto-odotus. Esimerkiksi vakuudellisissa senior-lainoissa on pienempi korko kuin vakuudettomissa junior-lainoissa. Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia, mikä vaikuttaa sijoitukseen duraatioriskiin.

 

Private Credit -sijoitukset ovat usein epälikvidejä, jonka vuoksi niihin on perinteisesti päässyt mukaan suljettujen pääomarahastojen kautta. Pääomarahastoissa sijoitusaika on yleensä noin 10 vuotta, ja mukaan pääsevät vain ammattimaiset sijoittajat. Viime vuosina Private Credit -rahastoja on kuitenkin tuotu myös laajemmin erilaisten sijoittajien saataville. Suomeen on perustettu hiljattain joitakin uusia Private Credit -rahastoja, joiden avulla myös yksityissijoittajat pääsevät mukaan Private Credit -sijoituksiin suomalaisten erikoissijoitusrahastojen kautta. Sijoitukset luokitellaan yleensä monimutkaisiksi sijoituskohteiksi, ja ne vaativat sijoitusalan aiempaa tuntemista sijoittajilta. Likviditeetti on myös usein rajattu, sillä suositeltu sijoitusaika on pitkä.

 

Sijoituskohteen valinta kannattaa tehdä huolellisesti

Private Credit -rahastoa tarkastellessa on hyvä huomioida ainakin seuraavat kokonaisuudet:

  • Rahastomanageri. Private Credit -sijoitukset tehdään usein kansainvälisillä markkinoilla. Rahastomanagerilta täytyy löytyä osaaminen sekä pääsy ulkomailla oleviin laadukkaisiin ja potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Suomalainen rahasto voi esimerkiksi rahastojen rahaston tai syöttörahaston kautta mahdollistaa sijoittajalle pääsyn ulkomaalaisten managerien sijoituksiin.
  • Hajautus. On hyvä varmistaa, että Private Credit -rahastossa on riittävä hajautus muun muassa maantieteellisesti. Hajautusta on hyvä olla tämän lisäksi myös eri toimialojen välillä.
  • Riskit. Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös Private Credit -sijoituksiin liittyy riskejä. Korkotason muutokset ja yritysten maksuvaikeudet voivat vaikuttaa merkittävästi sijoitusten tuottoihin. Laadukas rahastomanageri osaa minimoida näitä riskejä muun muassa monipuolisella sijoituskohteiden hajautuksella ja laadukkailla sijoituskohteilla. Vaihtuvakorkoisilla lainoilla voidaan myös minimoida korkomuutosten aiheuttamaa volatiliteettia.

 

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Viisas Raha -lehdessä 2/2024.

Artikkelin on kirjoittanut S-Pankin pääomarahastoista vastaava salkunhoitaja Annika Henriksson

 

Vastaan nykyisessä roolissani salkunhoitajana S-Pankin Private Credit- ja Private Equity -tuotteista, ja seuraan aktiivisesti listaamattoman markkinan kehitystä. Uskon, että Private Credit tulee pysymään mielenkiintoisena sijoitusmahdollisuutena myös tulevina vuosina, ja tämän vuoksi olemme myös S-Pankissa kehittäneet vuonna 2024 lanseerattavan kokeneille yksityissijoittajille soveltuvan Private Credit -rahaston. Private Credit on tärkeä osa hajautettua salkkua, ja tutkimusten mukaan sillä voi parantaa sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta. On hienoa, että jatkossa yhä useampi meistä pääsee hajauttamaan sijoitussalkkuaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle ja hyödyntämään yhä paremmin koko sijoitusuniversumin tarjoamaa potentiaalia.

Annika Henriksson,
salkunhoitaja, pääomarahastot

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa, vaan S-Pankki-konsernin laatimaa markkinointiaineistoa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.