Siirry suoraan sisältöön
S-mobiilin pankkipalvelut, verkkopankki ja S-mobiilin tunnistaminen ovat poissa käytöstä keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 23.00–7.00. Pahoittelemme katkosta palveluiden käytössä.

Lainaturvasta mielenrauhaa arkeen

Lainaturva tuo vakautta, kun taloudelliseen tilanteeseen tulee yllätyksiä ja lainanmaksukyky joutuu koetukselle. S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen kertoo, miten lainaturva auttaa sujuvoittamaan arkea.  

Mikä lainaturva on?

S-Pankki tarjoaa mahdollisuuden hakea lainaturvaa vakuudellisen lainan takaisinmaksuun. Käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi, millainen lainaturva sopii hänelle parhaiten. Meillä on useita turvaratkaisuja, joista voimme yhdessä valita asiakkaalle sopivimman vaihtoehdon. Lainaturva voidaan liittää uuteen S-Pankin lainaan, ja vakuutusmaksut hoituvat vaivattomasti kuukausittain lainanlyhennysten yhteydessä.   

Mihin lainaturvaa tarvitaan?

Lainaturva auttaa lainan takaisinmaksussa, kun oma tulotaso muuttuu yllättäen esimerkiksi työttömyyden, tapaturman, sairauden tai kuoleman vuoksi. Laina sitoo asiakasta vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi, eikä lainan ottamisen hetkellä aina tule ajatelleeksi kaikkea, mitä elämässä voi tulevaisuudessa tapahtua.

Lainaturvan avulla elämän kriisitilanteessa on yksi huoli vähemmän. Esimerkiksi jos toinen puolisoista kuolee tai lainanottaja tai toinen vakuutettu vammautuu pysyvästi, asunnosta ei välttämättä tarvitse luopua ja miettiä uusia vaihtoehtoja, vaan elämää voi jatkaa omassa kodissa. Takaisinmaksun turvaaminen on vastuunottoa itsestä ja läheisistä. Lainaturvan avulla arki voi jatkua turvatusti.

Mitä lainaturvalla turvataan?

S-Pankilla on lainaturvapaketeissa kolme erilaista vaihtoehtoa:

Perusturva A sisältää kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan ja sopii palkansaajille sekä yrittäjille. Perheen taloudellinen tila ei ajaudu umpikujaan, vaikka toinen puolisoista kuolisi tai vammautuisi. Turvan myöntää Henki-Fennia.

Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan palkansaajalle tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan yrittäjälle. Se antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä paranemiseen ja uuden työn etsimiseen sekä pitää kiinni totutusta elintasosta. Mitä suuremmat lainanottajan kuukausitulot ovat, sitä enemmän tuloissa on pudotusta. Jos kuukausipalkka on esimerkiksi 3 000 euroa, tulot laskevat 1100 euroa ansiosidonnaisella sairauspäivärahalla ja 1300 euroa työttömyyspäivärahalla. Onkin hyvä miettiä, miten nopeasti omalla alalla työllistyisi, jos jäisi työttömäksi. Turvan myöntää AXA.

Laaja lainaturva sisältää sekä Perusturva A:n että Perusturva B:n turvat. Tämä vaihtoehto on asiakkaalle kattavin, sillä se sisältää molemmat turvat. Turvan myöntävät Henki-Fennia ja AXA.

Kenelle lainaturva sopii?

Lainaturva sopii kaikille 18–58-vuotiaille vakuudellista lainaa ottaville asiakkaille, jotka haluavat turvata lainansa takaisinmaksun myös silloin, kun kaikki ei elämässä mene suunnitelmien mukaan. Turvan voi ottaa yksin tai pariturvana lainanoton yhteydessä.

Missä tilanteissa lainaturva korvaa?

Kuolemantapakorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Verovapaa korvaus käytetään aina lainan takaisinmaksuun.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan vakuutetulle kertakorvauksena, jos tapaturmasta jää pysyvä, vähintään 10 prosentin haitta-aste (haittaluokka 2). Korvauksen avulla asunnon voi esimerkiksi rakentaa esteettömäksi ja elämää jatkaa omassa kodissa. Korvauksesta ei tarvitse maksaa veroa.

Työttömyyden/sairaalahoidon tai tilapäisen työkyvyttömyyden kohdatessa vakuutetulle maksetaan sopimuksella määritellyn summan mukainen kuukausikorvaus, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää. Summan avulla voi keskittyä vaikkapa uuden työn etsimiseen.

Miksi ottaisin lainaturvan, kun minulla on jo niin paljon vakuutuksia tai voisin säästää pahan päivän varalle?

Säästäminen kannattaa aina. Säästöjen avulla voi toteuttaa haaveita mutta haluaisiko säästöillä maksaa takaisin lainaa? Omat puskurit ehtyvät usein nopeasti, ja säästäminen on aloitettava alusta. Lainaturva suojaa hankittua omaisuutta, eikä koti mene alta. Arki jatkuu. Perhe voi käydä ulkona syömässä ja lapset voivat jatkaa harrastuksiaan. Jos on useita vakuutuksia, on hyvä tarkistaa, mitä ne käytännössä kattavat, ettei turhaan vakuuta eri vakuutuksissa samaa asiaa.

Lue lisää S-Pankin lainaturvasta ja sen hinnoittelusta