Gå direkt till innehållet

Låneskyddet ger sinnesro i vardagen

Låneskyddet ger stabilitet när det inträffar överraskningar i din ekonomiska situation och din förmåga att betala tillbaka ett lån sätts på prov. Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån, förklarar hur låneskyddet hjälper till att göra vardagen smidigare. 

Vad är låneskydd?

S-Banken erbjuder låneskydd för återbetalning av lån med säkerhet. Tillsammans med kunden går vi igenom vilken typ av låneskydd som är bäst för kunden. Vi har flera olika skyddslösningar och tillsammans med kunden kan vi välja det lämpligaste alternativet. Låneskyddet kan anslutas till ett nytt lån från S-Banken och kunden betalar enkelt försäkringspremierna varje månad i samband med låneamorteringen.  

Varför behövs låneskydd?

När du har ett låneskydd går det enklare att betala tillbaka lånet om din inkomstnivå förändras oväntat, till exempel på grund av arbetslöshet, olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Ett lån binder kunden i åratal, till och med årtionden, och vid tidpunkten när lånet tas tänker kunden kanske inte på allt som kan hända i framtiden.

Låneskydd innebär en sak mindre att oroa sig för vid en livskris. Om till exempel en av makarna avlider eller låntagaren eller den andra försäkrade personen blir permanent funktionshindrad, behöver du inte ge upp bostaden och tänka ut nya alternativ, utan du kan fortsätta att bo i din egen bostad. Att trygga återbetalningen handlar om att ta ansvar för sig själv och sina nära och kära. Låneskyddet ger dig möjlighet att tryggt fortsätta vardagslivet.

Vad omfattar låneskyddet?

S-Banken har tre olika alternativa låneskyddspaket:

Basskydd A omfattar skydd vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall och lämpar sig för löntagare och företagare. Familjens ekonomiska situation hamnar inte i en återvändsgränd, om en av makarna avlider eller blir funktionshindrad. Skyddet beviljas av Fennia Liv.

Basskydd B omfattar skydd för löntagare vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga eller skydd för företagare vid sjukhusvård och tillfällig arbetsoförmåga. Skyddet gör att kunden kan fokusera på att tillfriskna, hitta ett nytt jobb och upprätthålla den levnadsstandard som kunden vant sig vid. Ju högre månadsinkomst låntagaren har, desto större är inkomstbortfallet. Om du till exempel har en månadslön på 3 000 euro, minskar inkomsten med 1 100 euro vid inkomstrelaterad sjukdagpenning och 1 300 euro vid arbetslöshetsdagpenning. Det är en god idé att fundera över hur snabbt du skulle kunna hitta ett jobb inom din egen bransch om du blir arbetslös. Skyddet beviljas av AXA.

Omfattande låneskydd innehåller låneskydden enligt både Basskydd A och Basskydd B. Detta alternativ är det mest heltäckande för kunden, eftersom det innehåller bägge låneskydden. Skyddet beviljas av Fennia Liv och AXA.

För vem är låneskyddet lämpligt?

Låneskyddet lämpar sig för alla kunder i åldern 18–58 år som tar ett lån med säkerhet och vill trygga återbetalningen av lånet även när allt inte går som planerat. Kunden kan ta skyddet ensam eller som parskydd i samband med låntagning.

I vilka situationer ger låneskyddet ersättning?

Dödsfallsersättning betalas om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Den skattefria ersättningen används alltid för att betala tillbaka lånet.

Ersättning för bestående men till följd av olycksfall betalas till den försäkrade som en engångsersättning, om olycksfallet leder till en bestående invaliditetsgrad på minst 10 procent (invaliditetsklass 2). Ersättningen gör det till exempel möjligt för den försäkrade att fortsätta att bo hemma och bygga om bostaden så att den blir tillgänglig. Den försäkrade behöver inte betala skatt på ersättningen.

Vid arbetslöshet/sjukhusvård eller tillfällig arbetsoförmåga betalas en avtalad månadsersättning till den försäkrade när arbetslösheten eller den tillfälliga arbetsoförmågan har pågått i 30 dagar. Med hjälp av beloppet kan den försäkrade exempelvis fokusera på att söka efter ett nytt jobb.

Varför skulle jag ta ett låneskydd när jag redan har så många försäkringar eller kan spara till sämre tider?

Det lönar sig alltid att spara. Sparande kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar, men skulle du vilja använda besparingarna för att betala tillbaka ett lån? Egna buffertar tar ofta snabbt slut och du måste börja spara igen. Låneskyddet skyddar de tillgångar du skaffat, så att du inte förlorar ditt hem. Vardagen går vidare. Familjen kan gå ut och äta och barnen kan fortsätta med sina hobbyer. Om du har flera försäkringar är det en bra idé att kontrollera vad de täcker i praktiken, så att du inte i onödan försäkrar samma sak med olika försäkringar.

Läs mer on S-Bankens låneskydd