Gå direkt till innehållet
Specialfond som placerar på den globala räntemarknaden

S-Banken Top Yield A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Top Yield strävar efter att mångsidigt utnyttja möjligheterna på räntemarknaden. Fonden placerar globalt i första hand i stats- och företagsobligationer men kan även ta ställning till valutakurserna. En betydande del av fondens tillgångar placeras på tillväxträntemarknaden. S-Banken Top Yield tar aktivt ställning till marknadshändelserna. Detta görs genom att utnyttja förändringar i räntorna, räntor med olika löptider, ränteskillnader och inflation mellan olika länder samt prissättning på kreditrisker. På så sätt strävar fonden efter att uppnå en god avkastning även i sjunkande trender.

Risker
Avkastning 12 mån.* 0,79 %
Avkastning sedan start* 1,71 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fonden sköts av

Jouni Salmenkivi
Chef för Räntefonder
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. 

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab