Gå direkt till innehållet
Investera enkelt i realtillgångar

S-Banken Regenerativt Jordbruk A

Faktablad (PDF, 67 kt)

Vad investerar S-Banken Regenerativt Jordbruk i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Regenerativt Jordbruk investerar främst i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning med måttlig risk.

Risker
Avkastning sedan start* -
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Följande teckningsdagar är 15.3.2022, 15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022 och inlösendagar är 15.6.2022, 15.12.2022 före kl 16.

 

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

 

Varför S-Banken Regenerativt Jordbruk?

  • Eftersträva samtidigt betydande positiv påverkan och långsiktig finansiell avkastning.
  • Jämn förväntad avkastning. Avkastningen bygger på resultatet för jordbruksverksamheten och värdeförhöjningen för åkerområdet.
  • Fonden gör det möjligt för jordbruksföretag att på ett mer flexibelt sätt öka affärsverksamheten.
  • Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • Teckningsdag fyra gånger om året. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Hur investerar jag i S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Regenerativt Jordbruk på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Regenerativt Jordbruk. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Regenerativt Jordbruk. Minimiinvesteringen i fondens A-andelsserie är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Regenerativt Jordbruk -fondens konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

Fonden sköts av

Jussi Nykänen
direktör,
Impact investeringar
jussi.nykanen@s-pankki.fi
044 231 0579

    

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

** Säljavgift är:

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,50 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 10 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab