Specialfond som placerar på den globala räntemarknaden

FIM Top Yield A

Faktablad

FIM Top Yield strävar efter att mångsidigt utnyttja möjligheterna på räntemarknaden. Fonden placerar globalt i första hand i stats- och företagsobligationer men kan även ta ställning till valutakurserna. En betydande del av fondens tillgångar placeras på tillväxträntemarknaden. FIM Top Yield tar aktivt ställning till marknadshändelserna. Detta görs genom att utnyttja förändringar i räntorna, räntor med olika löptider, ränteskillnader och inflation mellan olika länder samt prissättning på kreditrisker. På så sätt strävar fonden efter att uppnå en god avkastning även i sjunkande trender.

Risker
Avkastning 12 mån.* -3,34 %
Avkastning sedan start* 1,85 % -

Historisk avkastning

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.