Gå direkt till innehållet

Årsanmälan om insättningsgarantin

Insättningarna av S-Bankens kunder och räntan på dem omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller för både privat- och företagskunder. Om Banken försätts i konkurs eller i övrigt blir insolvent och inte kan betala insättarnas fordringar ersätts de upp till 100 000 euro från insättningsgarantifonden. Insättningsgarantin är personlig och gäller per bank. Garantin gäller varje enskild samägare av inlåningskonto. Om en insättare har insättningar på ett samägt konto delas saldot på kontot jämnt mellan samägarna. Insättningsgarantin gäller separat för vardera kontoinnehavarens andel.

Grundläggande information on insättningsgarantin

Mer information om insättningsgarantin