Gå direkt till innehållet

Varför visas inte den ränta som motsvarar det nya räntetaket på min låneansökan, som jag gjorde efter den 1 juli 2020?

På nya S-Lån som ingås från den 1 juli 2020 och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro uppbärs en total ränta på 9,99 % + 3 mån. Euribor (-0,417 %, 7/2020) i enlighet med det nya räntetaket. Räntan enligt räntetaket gäller 1.7–31.12.2020. Räntan på lånet ändras alltså den 1 januari 2021 och återgår till den normala avtalsenliga nivån. På låneansökan och låneavtalet visas därför lånets normala ränta som tillämpas när den tillfälliga bestämmelsen om räntetaket upphör. Räntorna på lån som ingås från den 1 juli under den tid räntetaket gäller och de avtalsenliga räntorna visas i tabellen nedan. Du kan se räntorna för S-Lån i enlighet med räntetaket samt exempel på månatliga avbetalningar på vår webbplats. Räntan som uppbärs på ditt lån ser du också i låneuppgifterna på webbanken samt på den månatliga lånefakturan.

Ränta på S-Lån som ingås från den 1 juli och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro

Lånebelopp(€)

Normal avtalsenlig ränta (referensränta + marginal)

Ränta under tiden 1.7–31.12.2020 (referensränta + marginal)

5 000–8 000

Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

8 001–10 000

Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

10 001–15 000

Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter