Gå direkt till innehållet

Vad innebär det räntetak som träder i kraft 1 januari 2021?

Konsumentskyddslagen som reglerar konsumentkrediter i Finland har ändrats tillfälligt, så att räntan på vissa konsumentkrediter kan vara högst 10 procent. Syftet med ändringen är att kostnaderna för nya konsumentkrediter som tas under de undantagstider som beror på coronapandemin ska vara så låga som möjligt under giltighetstiden för den tillfälliga lagen. Bestämmelsen gäller 1.1–30.9.2021. Räntetaket för den ränta som uppbärs gäller inte exempelvis kreditkort, bostadslån eller andra lån med säkerhet.  

Räntetaket gäller i S-Banken nya S-Lån som beviljats under tiden 1.1–30.9.2021 och räntan på dem är högst 9,99 % + 3 mån. Euriborränta. Observera att räntan på S-Lånet ändras 1.10.2021 till avtalsenlig nivå, vilket kan leda till att den effektiva räntan stiger.

Om du har ett S-Lån på 5 000–15 000 euro som har ingåtts under giltighetstiden för det tidigare räntetaket (under 1.7–31.12.2020), följer räntan på S-Lånet räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) till och med 30.9.2021. Räntan på S-Lånet ändras tillbaka till den avtalsenliga nivån 1.10.2021.