Gå direkt till innehållet

Vad innebär det räntetak som träder i kraft 1.7.2020?

Konsumentskyddslagen som reglerar konsumentkrediter i Finland har ändrats tillfälligt, så att räntan på vissa konsumentkrediter kan vara högst 10 procent. Syftet med ändringen är att kostnaderna för nya konsumentkrediter som tas under de undantagstider som beror på coronapandemin ska vara så låga som möjligt under giltighetstiden för den tillfälliga lagen. Bestämmelsen gäller 1.7–31.12.2020. Räntetaket för den ränta som uppbärs gäller inte exempelvis kreditkort, bostadslån eller andra lån med säkerhet.  

I S-Banken gäller räntetaket bara nya S-Lån som ingås från den 1 juli 2020 och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro. För S-Lån på 15 001–50 000 euro har den avtalsenliga räntan redan innan legat under räntetaket.