Gå direkt till innehållet

Vad händer med mitt lån, då det tillfälliga räntetaket upphör?

Den totala räntan i enlighet med det nya räntetaket 9,99 % + 3 mån. Euribor (-0,417 %, 7/2020) gäller under tiden 1.7–31.12.2020. Räntan på ditt lån återgår till den normala avtalsenliga nivån den 1 januari 2021. De avtalsenliga räntorna visas i tabellen nedan. Du kan också kontrollera den normala avtalsenliga räntan på ditt låneavtal.

 

Ränta på S-Lån som ingås från den 1 juli och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro

Lånebelopp(€)

Normal avtalsenlig ränta (referensränta + marginal)

Ränta under tiden 1.7–31.12.2020 (referensränta + marginal)

5 000–8 000

Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

8 001–10 000

Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

10 001–15 000

Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter