{{primaryCategory.Title}}

Varför har S-Banken skickat e-post till mig eller en notis i S-mobil om ett inkommande meddelande på webbanken?

Vi har gjort ändringar i de allmänna villkoren för våra digitala tjänster och har skickat utförligare information om ändringarna i ett meddelande på webbanken. Samtidigt har vi skickat en påminnelse om det inkomna meddelandet antingen per e-post eller i form av en notis i S-mobil.