{{primaryCategory.Title}}

Kan en minderårig själv beställa till exempel ett kort eller öppna ett konto?

En person under 18 år omyndig, och därför sköts en minderårigs ekonomiska ärenden och andra avtalsärenden av dennes intressebevakare. En minderårigs intressebevakare är den minderårigas föräldrar, om inte annat har förordnats. Intressebevakarna tillsammans ger sitt samtycke till avtal gällande den minderårigas bankärenden och bådadera undertecknar avtalen.

15–17-åringar kan själva förvalta medel som de har tjänat i arbete genom att öppna ett konto för dessa medel. Intressebevakarna har då inte rätt att använda det aktuella kontot utan dispositionsrätt som har beviljats av den minderåriga själv. En minderårig kan inte utan intressebevakarnas samtycke aktivera andra tjänster, till exempel ansluta ett kort till kontot, utan kontot kan endast användas på kundtjänstställena. För att använda kontot behöver den minderåriga ett identitetsbevis.