Gå direkt till innehållet

Jag vill ansöka om höjning av mitt nuvarande lån. Ändras räntan på lånet i enlighet med det nya räntetaket?

En höjning av S-Lånet behandlas i praktiken som ett nytt lån, med vilket du betalar bort ditt nuvarande S-Lån. Om det lånebelopp du ansöker om uppgår till 5 000–15 000 euro, din ansökan godkänns och det godkända nya avtalet har undertecknats efter den 1 juli 2020, uppbärs en ränta på lånet som motsvarar det nya räntetaket (9,99 % + 3 mån. Euribor (-0,417 %, 7/2020)) under tiden 1.7–31.12.2020. Räntan på ditt lån återgår till den normala avtalsenliga nivån den 1 januari 2021. De avtalsenliga räntorna visas i tabellen nedan. Du kan också kontrollera den normala avtalsenliga räntan på ditt låneavtal.

 

Ränta på S-Lån som ingås från den 1 juli och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro

Lånebelopp(€)

Normal avtalsenlig ränta (referensränta + marginal)

Ränta under tiden 1.7–31.12.2020 (referensränta + marginal)

5 000–8 000

Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

8 001–10 000

Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

10 001–15 000

Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter