Gå direkt till innehållet

Jag vill ansöka om höjning av mitt nuvarande lån. Ändras räntan på lånet i enlighet med det nya räntetaket?

En höjning av S-Lånet behandlas i praktiken som ett nytt lån, med vilket du betalar av ditt nuvarande S-Lån. Om din ansökan godkänns och det godkända nya avtalet har undertecknats 1.1.2021 eller senare, uppbärs en ränta på lånet som motsvarar det nya räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) under tiden 1.1–30.9.2021. Räntan på ditt lån återgår till den normala avtalsenliga nivån 1.10.2021. Du kan kontrollera den normala avtalsenliga räntan på ditt låneavtal.