Gå direkt till innehållet

Jag har redan ett S-Lån, kan jag få en ränta som följer det nya räntetaket på mitt lån?

Bestämmelsen om räntetak gäller bara nya konsumentkrediter som ingås från 1.1.2021. För nya lån uppbärs en ränta enligt räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) under tiden 1.1–30.9.2021.

Om du har ett S-Lån på 5 000–15 000 euro som har ingåtts under giltighetstiden för det tidigare räntetaket (under 1.7–31.12.2020), följer räntan på S-Lånet räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) till och med 30.9.2021. Räntan på S-Lånet ändras tillbaka till den avtalsenliga nivån 1.10.2021.