Gå direkt till innehållet

Jag har ett S-Lån, ändras räntan eller övriga kostnader för mitt lån på grund av räntetaket?

Om du har ett S-Lån som ingåtts före den 1 juli 2020, gäller inte den nya bestämmelsen om räntetak dig. Räntan och kostnaderna för ditt lån ändras inte och du kan fortsätta att betala tillbaka lånet som vanligt.

Om du har ett S-Lån på 5 000–15 000 euro som har ingåtts under giltighetstiden för det tidigare räntetaket (under 1.7–31.12.2020), följer räntan på S-Lånet räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) till och med 30.9.2021. Räntan på S-Lånet ändras tillbaka till den avtalsenliga nivån 1.10.2021.