Gå direkt till innehållet

Hur kan jag säga upp mitt S-Förmånskort Debit?

Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit-kort på S-Bankens webbank eller på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. Om du vill kan du också besöka vårt kundtjänstställe, ringa vår telefontjänst eller fylla i och returnera den bifogade blanketten.

Webbanken
På webbanken kan du enkelt säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Så här gör du:

 1. Logga in på webbanken. På förstasidan eller i avsnittet Mina kort på fliken Kort väljer du sedan det S-Förmånskort Debit som du vill säga upp.

 2. Klicka på Säg upp kort och bekräfta sedan uppsägningen med dina webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil.

 3. Webbanken meddelar att kortet är uppsagt. Förstör kortet genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet. Om du vill ansöka om S-Förmånskort Visa kan du göra det i avsnittet Ansök om kort på webbanken.

På vår webbplats
Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit-kort på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. Gör så här:

 1. Logga in i vår webbtjänst med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst.
 2. På förstasidan finns punkten S-Förmånskort Debit. Klicka på knappen Säg upp kort. Observera att du i tjänsten ser alternativet ”Säg upp kort” om du har ett giltigt S-Förmånskort Debit.
 3. Följ anvisningarna i tjänsten. När tjänsten meddelar att kortet har sagts upp ska du förstöra kortet genom att klippa det i flera bitar över magnetremsan och namnet.

Gå till webbtjänsten för att säga upp ditt kort

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tid under ämnet Konton, kort och betalning. Ta med dig ett giltigt pass eller ett identitetskort och det S-Förmånskort Debit som du vill avsluta. Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.

Telefontjänsten
Du når oss per telefon. Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Per post

Om du inte kan uträtta ärenden på webbanken eller per telefon eller besöka närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, kan du också säga upp ditt S-Förmånskort Debit per post med ett fritt formulerat meddelande. Gör så här:

 1. Skicka oss ett skriftligt fritt formulerat meddelande som du har undertecknat och daterat. Ange i meddelandet att du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Ange även ditt namn, din adress och de fyra sista siffrorna på ditt S-Förmånskort Debit. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.
 2. Skicka uppsägningsmeddelandet utan porto till adressen:
  S-Banken
  Kod 5010525
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 1. Förstör kortet du säger upp genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet samt kassera kortet.

Om du inte har S-Bankens webbank, ser du i S-användarkonto att kortet har upphört att gälla. Du ser de giltiga korten på följande sätt:

 1. Logga in på S-användarkonto. Välj först språk och sedan Logga in i det övre högra hörnet.
 2. Du hittar dina kort på fliken Egna uppgifter under Kunduppgifter > Uppgifterna om ditt ägarkundskap. Om ditt S-Förmånskort Debit inte längre är synligt, har det upphört att gälla.

I S-användarkonto kan du också beställa ett S-Förmånskort Kontantkort med vilket du kan samla Bonus. Du kan beställa kortet på fliken Egna uppgifter under S-Förmånskort till dina familjemedlemmar. Välj Beställ kontantkort. Kortet skickas hem per post inom cirka två veckor.