Gå direkt till innehållet

Hur kan jag säga upp mitt S-Förmånskort Debit?

Om du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit före månadsavgiften införs, kontakta oss på webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt före den 31.3.2021.

Webbanken
På webbanken kan du enkelt säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Så här gör du:

 1. Logga in på webbanken. På förstasidan eller i avsnittet Mina kort på fliken Kort väljer du sedan det S-Förmånskort Debit som du vill säga upp.
 2. Klicka på Säg upp kort och bekräfta sedan uppsägningen med dina webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil.
 3. Webbanken meddelar att kortet är uppsagt. Förstör kortet genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet. Om du vill ansöka om S-Förmånskort Visa kan du göra det i avsnittet Ansök om kort på webbanken.

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tid under ämnet Konton, kort och betalning och besök oss före den 1 april 2021. Ta med dig ett giltigt pass eller ett identitetskort och det S-Förmånskort Debit som du vill avsluta.

Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.


Telefontjänsten
Du når oss per telefon på 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Per post

Om du inte kan uträtta ärenden på webbanken eller per telefon eller besöka närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, kan du också säga upp ditt S-Förmånskort Debit per post med ett fritt formulerat meddelande eller på en blankett. Gör så här: 

 1. Skicka oss ett skriftligt fritt formulerat meddelande eller en blankett som du har undertecknat och daterat. Ange i meddelandet att du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Ange även ditt namn, din adress och de fyra sista siffrorna på ditt S-Förmånskort Debit. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.
 2. Skicka uppsägningsmeddelandet utan porto till adressen:
  S-Banken
  Kod 5010525
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 3. Förstör kortet du säger upp genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet samt kassera kortet.

Om du inte har S-Bankens webbank, ser du i Oma S-Kanava att kortet har upphört att gälla. Du ser de giltiga korten på följande sätt: 

 1. Logga in på Oma S-Kanava på www.s-kanava.fi. Välj först språk och sedan Logga in i det övre högra hörnet.
 2. Du hittar dina kort på fliken Egna uppgifter under Kunduppgifter > Uppgifterna om ditt ägarkundskap. Om ditt S-Förmånskort Debit inte längre är synligt, har det upphört att gälla.

I Oma S-Kanava kan du också beställa ett S-Förmånskort Kontantkort med vilket du kan samla Bonus. Du kan beställa kortet på fliken Egna uppgifter under S-Förmånskort till dina familjemedlemmar. Välj Beställ kontantkort. Kortet skickas hem per post inom cirka två veckor.


Det är tyvärr rusning i vår kundtjänst för tillfället. Vi beklagar situationen. Observera att du kan byta ditt S-Förmånskort Debit-kort till ett avgiftsfritt alternativ fram till 31.3.2021.