Gå direkt till innehållet

Gäller det nya räntetaket mig?

I S-Banken gäller räntetaket bara nya S-Lån som ingås från den 1 juli 2020 och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro. I fråga om dessa S-Lån utgörs räntan av marginalen på 9,99 % och referensräntan som är 3 mån. Euriborränta (-0,417 %, 7/2020) under räntetakets giltighetstid 1.7–31.12.2020. Räntan på lånet ändras alltså den 1 januari 2021 och återgår till den normala avtalsenliga nivån. Räntorna på lån som ingås från den 1 juli under den tid räntetaket gäller och de avtalsenliga räntorna visas i tabellen nedan.

Du kan se räntorna för S-Lån i enlighet med räntetaket samt exempel på månatliga avbetalningar på vår webbplats. Räntetaket påverkar inte lån som ingåtts före den 1 juli.

 

Ränta på S-Lån som ingås från den 1 juli och vars lånebelopp är 5 000–15 000 euro

Lånebelopp(€)

Normal avtalsenlig ränta (referensränta + marginal)

Ränta under tiden 1.7–31.12.2020 (referensränta + marginal)

5 000–8 000

Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

8 001–10 000

Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter

10 001–15 000

Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter

Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter