Gå direkt till innehållet

Gäller det nya räntetaket mig?

I S-Banken gäller räntetaket nya S-Lån som ingås från 1.1.2021. För dessa S-Lån utgörs räntan högst av marginalen på 9,99 % + referensräntan som är 3 mån. Euribor under räntetakets giltighetstid 1.1–30.9.2021. Räntan på lånet ändras alltså 1.10.2021 och återgår till den normala avtalsenliga nivån.

Om du har ett S-Lån på 5 000–15 000 euro som har ingåtts under giltighetstiden för det tidigare räntetaket (under 1.7–31.12.2020), följer räntan på S-Lånet räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) till och med 30.9.2021. Räntan på S-Lånet ändras tillbaka till den avtalsenliga nivån 1.10.2021.