Gå direkt till innehållet

Det tillfälliga räntetaket fortsätter, hur påverkar detta mitt S-Lån som jag tagit ut efter den 1 juli 2020?

Räntan på S-Lån i storleksklassen 5 000–15 000 euro som ingåtts under tiden 1.7–31.12.2020 följer räntetaket (total ränta högst 9,99 % + 3 mån. Euribor) till och med 30.9.2021. Räntan på S-Lånet ändras tillbaka till den avtalsenliga nivån 1.10.2021.