Gå direkt till innehållet

Barn eller ungdomar som kunder i S-banken

S-Bankens tjänster passar utmärkt även för barn och ungdomar. Minderåriga kan dock inte ingå avtal själva, utan detta görs tillsammans med vårdnadshavare, med andra ord vanligen den minderårigas föräldrar. När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas uppgift som vårdnadshavare. Därefter har föräldrarna inte längre rätt att använda den ungas banktjänster eller att få information om dem, om inte den unga ger separat tillstånd till detta.

Hitta det närmaste servicestället

Öppna konto till barn

Föräldrar kan tillsammans öppna ett konto i S-Banken till sitt barn. Du kan öppna kontot på S-Bankens webbank eller med tidsbokning på ett kundtjänstställe. Barnet kan själv använda sitt konto, om föräldrarna tillsammans ger tillstånd till detta. Då ska barnet ha ett fotoförsett identitetsbevis utifrån vilket barnets identitet kan bestyrkas.

LOGGA IN PÅ WEBBANKEN

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET


Öppna konto till barn

Föräldrar kan öppna ett konto till sitt barn på S-Bankens webbank eller på ett kundtjänstställe. För att öppna ett konto på webbanken måste den ena föräldern ha webbankskoder till S-Banken. Båda föräldrarna ska personligen vara på plats på kundtjänststället. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna kontoavtalet ensam. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken.

Använda konto

Utgångspunkten är att barnets bankkonto kan användas gemensamt av föräldrarna, men de kan också meddela banken att båda använder kontot separat. Även om föräldrarna enbart använder barnets konto gemensamt, kan de alltid få uppgifter om barnets bankkonto även ensamma. Om föräldrarna använder barnets bankkonto separat kan barnets bankkonto anslutas till en förälders webbank.

Eget konto för 15–17-åringar

15–17-åringar kan själva förvalta medel som de har tjänat i arbete genom att öppna ett bankkonto för dessa medel. Föräldrarna har då inte rätt att använda det aktuella kontot utan dispositionsrätt som har beviljats av den unga själv. För att använda bankkontot behöver den unga ett identitetsbevis.

LOGGA IN PÅ WEBBANKEN

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Webbankskoder

Barn över 12 år kan få webbankskoder. På webbanken kan den unga kontrollera sina kontotransaktioner, göra gireringar och betala räkningar både på webbanken och i S-mobil. Den unga kan dock inte själv ingå nya avtal med banken.


Föräldrarna kan tillsammans i den ungas namn ingå avtal om webbankskoder på våra kundtjänstställen. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna avtalet ensam. Fullmakten kan ges på S-Bankens webbank eller genom en fullmakt på ett kundtjänstställe. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken. Vid aktivering av webbankskoder ska även den ungas identitet bestyrkas genom uppvisande av identitetskort eller pass.

Lär dig mer om webbanken i vår demoversion

LOGGA IN PÅ WEBBANKEN

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Bankkort 

Det går att beställa egna bankkort, S-Förmånskort Visa Debit, till barn som fyllt 7 år. Kortet kan anslutas till barnets eget konto eller exempelvis till en förälders konto.

 

Ansöka om kort

Föräldrarna kan beställa ett bankkort till barnet tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna avtalet ensam. Fullmakten kan ges på S-Bankens webbank eller genom en fullmakt på ett kundtjänstställe. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken.  Vid ansökan av bankkort ska även barnets identitet bestyrkas genom uppvisande av identitetskort eller pass.

Använda kort

S-Förmånskort Visa Debit som beviljas till barn verifierar köp dvs. kontrollerar kontots saldo vid köptillfället. För att barnet ska kunna använda sitt kort för betalning ska denna ha ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. S-Banken erbjuder inte kreditkort till minderåriga.

LOGGA IN PÅ WEBBANKEN

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Spara till barn

Föräldrar kan börja spara till sitt barn på S-Bankens webbank. Spartjänster för barn kan endast aktiveras och administreras via en förälders webbank.

AKTIVERA SPAR- OCH INVESTERINGSTJÄNSTER

Det går att fondspara till ett barn genom att göra en engångsinsättning eller spara ett belopp varje månad från barnets konto. Barnets medel kan investeras i S-Sparfonderna och de flesta FIM Fonderna.

För att lämna uppdrag i ett barns namn gällande komplexa investeringsprodukter (till exempel S-Bostadsfond och S-Skogsfond) krävs det tillstånd. För ett sådant uppdrag ska föräldern lämna ett tillstånd utfärdat av magistraten till banken innan uppdraget lämnas. Mer information om anhållan om tillstånd finns på magistratens webbplats. I samband med aktivering av investeringstjänster bedömer S-Banken inte huruvida en tjänst är lämplig för barnet eller föräldern.

Bostadssparande för unga

    • BSP-kontot avsett för personer i åldrarna 15–39 år är ett enkelt sätt att börja spara till ett första eget hem.
    • När du som BSP-sparare har sparat ihop till minst 10 procent av den kommande bostadens anskaffningspris lånar S-Banken dig resten. Du kan få ett lån på 115 000–180 000 euro beroende på bostadens läge.
    • Du kan också få skattefri ränteavkastning på ditt sparbelopp.
    • Staten betalar räntestöd på BSP-lånet, vilket innebär att du får skydd mot stigande räntor.

Frågor?

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET