Barn eller ungdomar som kunder i S-banken

S-Bankens tjänster passar utmärkt även för barn och ungdomar. Minderåriga kan dock inte ingå avtal själva, utan detta görs tillsammans med intressebevakarna, med andra ord vanligen den minderårigas föräldrar. Föräldrarnas uppgift som intressebevakare upphör när barnet fyller 18 år. Därefter har föräldrarna inte längre rätt att använda den ungas banktjänster eller att få information om dem, om inte den unga ger separat tillstånd till detta.

Det går att aktivera spar- och placeringstjänster på webbanken. Bankkonto, webbankskoder och bankkort kan föräldrarna ansöka om tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe.

Hitta det närmaste servicestället

Öppna konto till barn

Föräldrar kan tillsammans öppna ett konto i S-Banken till sitt barn. Barnet kan själv använda sitt konto, om föräldrarna tillsammans ger tillstånd till detta. Då ska barnet ha ett fotoförsett identitetsbevis utifrån vilket barnets identitet kan bestyrkas.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET


Öppna konto till barn

Föräldrar kan öppna ett konto till sitt barn på vårt kundtjänstställe. Då ska båda föräldrarna vara närvarande eller den närvarande föräldern ha fullmakt att göra detta ensam från den andra föräldern.

Använda konto

Utgångspunkten är att en minderårigs konto kan användas gemensamt av föräldrarna, men de kan också meddela banken att båda använder kontot separat. Även om föräldrarna enbart använder barnets konto gemensamt, kan de alltid få uppgifter om barnets konto även ensamma. Om föräldrarna använder barnets konto separat kan barnets konto anslutas till en förälders webbank.

Eget konto för 15–17-åringar

15–17-åringar kan själva förvalta medel som de har tjänat i arbete genom att öppna ett konto för dessa medel. Föräldrarna har då inte rätt att använda det aktuella kontot utan dispositionsrätt som har beviljats av den minderåriga själv. För att använda kontot behöver den minderåriga ett identitetsbevis.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Webbankskoder

Barn över 12 år kan få webbankskoder. På webbanken kan den minderåriga kontrollera sina kontotransaktioner, göra gireringar och betala räkningar på webbanken och i S-mobil. Den minderåriga kan dock inte själv ingå nya avtal med banken.

Föräldrarna kan ansöka om webbankskoder tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET


Föräldrar kan tillsammans ingå ett avtal om bankkoder i en minderårigs namn på vårt kundtjänstställe. På detta sätt kan du ge den andra föräldern fullmakt att ensam aktivera tjänsterna  Vid aktivering av bankkoder ska även den minderårigas identitet bestyrkas genom uppvisande av identitetskort eller pass.

Lär dig mer om webbanken i vår demoversion

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Bankkort 

Det går att beställa egna bankkort, S-Förmånskort Visa Debit, till barn som fyllt 7 år. Kortet kan anslutas till den minderårigas eget konto eller exempelvis till en förälders konto.

Föräldrarna kan beställa ett bankkort till barnet tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

 

Ansöka om kort

Föräldrar kan tillsammans med sitt barn som fyllt 7 år beställa ett S-Förmånskort Visa Debit-kort till barnet på vårt kundtjänstställe. Vid ansökan om kort ska både föräldrarnas och den minderårigas identitet bestyrkas genom uppvisande av giltiga identitetsbevis. På detta sätt kan du ge den andra föräldern fullmakt att ensam aktivera tjänsterna.

Använda kort

S-Förmånskort Visa Debit som utfärdas till en minderårig är ett bankkort som alltid auktoriseras, med andra ord ett s.k. online-kort. För att den minderåriga ska kunna använda sitt kort för betalning ska denna ha ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. S-Banken erbjuder inte kreditkort till minderåriga.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Spara till barn

Föräldrar kan börja spara till sitt barn på S-Bankens webbank. Spartjänster för barn kan endast aktiveras och administreras via en förälders webbank.

AKTIVERA SPAR- OCH INVESTERINGSTJÄNSTER

Det går att fondspara till ett barn genom att göra en engångsinsättning eller spara ett belopp varje månad från barnets konto. Barnets medel kan placeras i S-Sparfonderna och de flesta FIM Fonderna.

För att lämna uppdrag i ett barns namn gällande komplexa placeringsprodukter (till exempel S-Bostadsfond och S-Skogsfond samt ETF-fonder) krävs det tillstånd. För ett sådant uppdrag ska föräldern lämna ett tillstånd utfärdat av magistraten till banken innan uppdraget lämnas. Mer information om anhållan om tillstånd finns på magistratens webbplats. I samband med aktivering av placeringstjänster bedömer S-Banken inte huruvida en tjänst är lämplig för barnet eller föräldern.

Bostadssparande för unga

    • BSP-kontot avsett för personer i åldrarna 15–39 år är ett enkelt sätt att börja spara till ett första eget hem.
    • När du som BSP-sparare har sparat ihop till minst 10 procent av den kommande bostadens anskaffningspris lånar S-Banken dig resten. Du kan få ett lån på 115 000–180 000 euro beroende på bostadens läge.
    • Du kan också få skattefri ränteavkastning på ditt sparbelopp.
    • Staten betalar räntestöd på BSP-lånet, vilket innebär att du får skydd mot stigande räntor.

Ge en förälder fullmakt att aktivera tjänster

För att aktivera tjänster till ett barn eller en ung person krävs det samtycke från alla intressebevakare. Föräldrar kan också ge varandra fullmakt att ensamma aktivera tjänster till ett barn eller en ung person på vårt kundtjänstställe.

Befullmäktigande kan ges genom en fritt formulerad fullmakt. Av fullmakten ska framgå fullmaktsgivarens, den befullmäktigades och den minderåriges personbeteckningar samt de produkter och tjänster som ska aktiveras (konto, webbankskoder, bankkort). Via vår kundtjänst får du mer detaljerad information om hur du ger en fullmakt.

Frågor?

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET