Gå direkt till innehållet

S-Lån förmånligt

Du är berättigad till S-gruppens personalförmåner och kan därför ansöka om S-Lån till förmånligt personalpris. Du kan ansöka om S-Lån till personalpris om din lön eller en del av den betalas in på ett konto i S-Banken.

 

Personalförmåner med S-Lånet:

  • Förmånlig kreditränta: Euribor 3 mån. + 4,5 procentenheter (norm. Euribor 3 mån. + 5,99–14,99 procentenheter)*
  • Förmånlig kreditkontoavgift 4 euro/mån. (norm. 12,50 euro/mån.)

Du kan ansöka om ett lån på webbanken, våra kundtjänstställen, via telefontjänsten eller hos en S-Bankir. På ansökan ska du uppge kampanjkoden ”STAFF”. Prissättningen uppdateras enligt personalvillkoren vid behandlingen av ansökan.

 

Du kan ansöka om S-Lån när du uppfyller nedanstående krav:

  • du är minst 25 år
  • dina regelbundna bruttoinkomster är minst 1 200 euro/mån. (bruttoinkomst)
  • du har skött din ekonomi klanderfritt och har inga betalningsstörningar
  • du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland
  • du är berättigad till S-gruppens personalförmåner.

Förutsättningen för beviljande av lån är att din lön, en del av den eller någon annan förmån, till exempel barnbidrag, betalas på ett konto på S-Banken.

Ansök S-Lån på webbanken

Läs mer

 

Exempelkalkyl:

Räntan på S-Lånet är 3 mån. Euribor + en marginal på 4,5 %, uppläggningsavgiften är 0 euro och kreditkontoavgiften är 4 €/mån. Den effektiva räntan beräknad på en kredit på 5 000 euro är 5,864 % (4/2021). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en uppläggningsavgift på 0 euro och en kreditkontoavgift på 4 €/månad. Månadsraten för ett lån på 5 000 euro är 96,00 €/mån. i 60 månader. Det totala beloppet för lånet och lånekostnaderna är 5 760,00 euro.