Gå direkt till innehållet

Personalförmåner för sparande och placering

FIM-Fonder och S-Fonder

    • FIM-Fonder och S-Fonder: Teckning, byte och inlösen utan avgifter.

Undantag är:

    • FIM Bostad och S-Bostadsfond, FIM Skog, och S-Skogsfond, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt, Teckning utan avgifter. Inlösen enligt prislistan.
    • FIM Passiv Europa ESG och FIM Passiv USA ESG. Teckning och inlösen engligt prislistan.

Så här kan du utnyttja förmåner

    • Logga in på S-Bankens webbank.
    • Från och med detta kan du fortlöpande utnyttja personalförmånerna. I fortsättningen behöver du alltså inte ange koden igen!


Om du har frågor om personalförmåner eller placeringar kan du kontakta FIM Kundservice på asiakaspalvelu@fim.com eller (09) 6134 6250.

Obs! FIM har rätt att kontrollera om en person hör till S-gruppens personal