Gå direkt till innehållet

Personalförmåner för sparande och placering

FIM erbjuder S-gruppens anställda personalförmåner. S-gruppens anställda och personer som bor i samma hushåll som dem är berättigade till dessa förmåner.

FIM Fonder

 • Teckning, byte och inlösen utan avgifter.


Handelsavgifter

 • Med värdepapper på Helsingforsbörsen 0,10 % (minst 3 euro/uppdrag)
 • Med värdepapper på de övriga nordiska börserna 0,10 % (minst 5 euro/uppdrag)
 • Handel med ETF:er på XETRA 0,20 % (minst 15 euro/uppdrag)
 • Kontakta FIM Kundservice för mer information om vilka rabatter du får på olika marknadsplatser.


S-Fonder

 • S-Sparfonder: Inga tecknings- och inlösenavgifter (förmånen gäller för alla ägarkunder)


S-Bostadsfond

 • Ingen teckningsavgift.


Inlösenavgiften bestäms utifrån placeringstid på följande sätt:

  Placeringstid    Inlösenavgift
  < 1 år    4 %
  1–3 år   3 %
  3–4 år   2 %
  > 4 år    1 %

 

S-Skogsfond

Ingen teckningsavgift.

Inlösenavgiften bestäms utifrån placeringstiden på följande sätt:

  Placeringstid      Inlösenavgift
  < 1 år   4 %
  1–3 år   3 %
  3–5 år   2 %
  5–6 år   1 %
  > 6 år    0 %

 

Personalen har även möjlighet att placera i fondens C-andelsserie, som är avsedd för institutionella investerare, med en minimiinsättning på 10 000 euro. Normalt är minimiinsättningen i andelsserien 1 000 000 euro.

Den årliga förvaltningsavgiften för C-andelsserien är 1,0 %. Motsvarande avgift för A- och S-serierna är 1,5 %.


Alternativa placeringar

 • Ingen teckningsavgift
 • Rabatterat teckningspris beroende på produkt
 • Ingen återköpsavgift (jfr inlösenavgift)


Obligationer

 • Om den återstående löptiden är högst ett år är förmedlingsavgiften 0,10 % av köpesumman.
 • Om den återstående löptiden är mer än ett år är förmedlingsavgiften 0,20 % av köpesumman.


Förmedling av aktier och derivat

 • Handel med värdepapper på Helsingforsbörsen 0,10 % (minst 3 euro/uppdrag).
 • Handel med värdepapper på andra än den Nordiska börsen 0,10 % (minst 5 euro/uppdrag).
 • Kontakta FIM Kundservice för mer information om vilka rabatter du får på olika marknadsplatser.


Förvaringsavgifter

 • Värdepappersförvaring/värdeandelskonto utan avgift


Placeringsförsäkring

FIM Placeringsförsäkring är FIM:s nya fondanknutna sparlivförsäkring genom vilken det är enkelt att göra skatteeffektiva, långsiktiga och systematiska insättningar och placeringar och att samtidigt trygga din och dina närståendes ekonomi i framtiden på ett klokt sätt med tanke på beskattningen.

Anställda i S-gruppen erbjuds FIM Placeringsförsäkring till personalpris

 • Ingen uppläggningsavgift
 • Årskostnaden är 0,7 % p.a. när beloppet är mindre än 150 000 euro och 0,55 % p.a. när beloppet överstiger 150 000 euro
 • Normala kostnader för uppsägning

Mer information om FIM Placeringsförsäkring lämnas via FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250, kundservice@fim.com eller på www.fim.com/sivut/sijoitusvakuutus.

Så här kan du utnyttja förmåne

 • Logga in på S-Bankens webbank.
 • Vid din första fondteckning skriver du ”STAFF” i kampanjkodfältet.
 • Från och med detta kan du fortlöpande utnyttja personalförmånerna. I fortsättningen behöver du alltså inte ange koden igen!
 • Om du vill använda S-Aktiehandeln, men ännu inte har tillgång till personalförmånerna ska du meddela FIM Kundservice om det.


Om du har frågor om personalförmåner eller placeringar kan du kontakta FIM Kundservice på asiakaspalvelu@fim.com eller (09) 6134 6250.

Obs! FIM har rätt att kontrollera om en person hör till S-gruppens personal