Gå direkt till innehållet

Personalförmåner för sparande och placering

FIM-Fonder och S-Fonder

  • FIM-Fonder och S-Fonder: Teckning, byte och inlösen utan avgifter.

Undantag är:

  • FIM Bostad och S-Bostadsfond, FIM Skog, och S-Skogsfond, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt, Teckning utan avgifter. Inlösen enligt prislistan.
  • FIM Passiv Europa ESG och FIM Passiv USA ESG. Teckning och inlösen engligt prislistan.

Så här kan du utnyttja förmåner

  • Logga in på S-Bankens webbank.
  • Vid din första fondteckning skriver du ”STAFF” i kampanjkodfältet.
  • Från och med detta kan du fortlöpande utnyttja personalförmånerna. I fortsättningen behöver du alltså inte ange koden igen!
  • Om du vill använda S-Aktiehandeln, men ännu inte har tillgång till personalförmånerna ska du meddela FIM Kundservice om det.


Om du har frågor om personalförmåner eller placeringar kan du kontakta FIM Kundservice på asiakaspalvelu@fim.com eller (09) 6134 6250.

Obs! FIM har rätt att kontrollera om en person hör till S-gruppens personal