Välkommen till S-Banken!

S-Bankens och LokalTapiola Banks webbanker har slås ihop. Du kan utnyttja S-Bankens tjänster i allt större omfattning, till exempel den praktiska mobilbanken och det heltäckande servicenätverket. Som ägarkund i S-gruppen får du och din familj också S-Bankens ägakundsförmåner, till exempel gratis grundläggande banktjänster.

Användningen av MasterCard-kort har upphört

MasterCard-korten har ersatts med S-Banken Visa-kort. De nya Visa-korten inklusive PIN-koder har skickats till kunderna och de kan användas genast. Användningen av MasterCard-kort upphörde den 31 maj 2016. Mer information om ändringen finns under Vanliga frågor på denna sida.

MasterCard ersätts med Visa

Vilka koder ska jag använda från och med den 26 oktober?

LokalTapiola Banks kunder har per post eller i ett webbmeddelande fått information av oss om webbankskoderna och hur de ska användas i fortsättningen. Vänligen kontrollera att du har fått vårt meddelande. Om du inte har fått meddelandet kan du läsa anvisningar om användning av koderna här.

Jag har inga webbankskoder till S-Banken

  • Spara ditt användarnamn till LokalTapiola Bank, det fungerar som ditt användarnamn även på S-Bankens webbank. Däremot får du nytt lösenord och ny kodtabell. Vid den första inloggningen fungerar din födelsetid i formatet ddmmåå som lösenord. Vi skickar den nya kodtabellen till dig per post, och du kan logga in med dina koder på S-Bankens webbank från och med den 26 oktober 2015. 

Jag har webbankskoder till S-Banken

  • Du kan använda LokalTapiola Banks webbank som vanligt fram till den 23 oktober 2015. Därefter ska du börja använda S-Bankens webbank med dina bankkoder till S-Banken från och med den 26 oktober. Observera att ett driftavbrott görs på webbanken den 24–26 oktober 2015.
  • Du kan förstöra dina koder till LokalTapiola Bank efter den 23 oktober.
  • Om du har tappat bort dina bankkoder till S-Banken kan du hämta nya koder på S-Bankens kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter. Alternativt kan du ringa vår kundtjänst, tfn 010 76 5810 vardagar kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.). Vi identifierar dig med dina bankkoder till LokalTapiola Bank, så ha dem till hands när du ringer.

Företag: Så här loggar du på S-Bankens webbank

Du kan logga in på S-Bankens webbank med samma användarnamn som du tidigare använde för att logga in på LokalTapiola Banks webbank. Dessutom behöver du ett nytt lösenord och en ny kodtabell. Dem har vi skickat till dig i september–oktober. Vid den första inloggningen på S-Bankens webbank är lösenordet företagets FO-nummer eller de sex första tecknen i kundkoden.  Du ska byta lösenord genast, och det nya lösenordet får enbart innehålla siffror.

Ändringar i ärendehanteringen

Som en följd av sammanslagningen av webbtjänsterna görs några ändringar på webbanken.  I och med sammanslagningen får du tillgång till nya banktjänster och flera andra tjänster. Nedan några exempel på konkreta ändringar:

 • I fortsättningen kan du teckna, lösa in och byta LokalTapiola-fonder på S-Bankens webbank.
 • Dina e-fakturaavtal, ditt mottagarregister och dina saldolarm överförs automatiskt till S-Bankens webbank.
 • Du kan börja använda Netposti på S-Bankens webbank genom ett par musklick, och därefter ser du även dina tidigare brev i Netposti. 
 • Avsnittet Min ekonomi (uppföljning av inkomster och utgifter) överförs från LokalTapiola Banks webbank till S-Bankens webbank om du inte redan använder tjänsten på S-Bankens webbank.
 • De avtal som funnits på LokalTapiola Banks webbank finns på S-Bankens webbank från och med november.
  • För att logga in på S-Bankens webbank behöver du ett nytt lösenord och en ny kodtabell som vi skickar till dig före den 26 oktober 2015. Spara ditt användarnamn till LokalTapiola Bank, du ska använda samma användarnamn även i fortsättningen. Om du redan har bankkoder till S-Banken ska du logga in med dem på webbanken på normalt sätt.
  • Kontona får nya produktnamn: Brukskonton i LokalTapiola Bank blir S-Konton och Sparkonton blir S-Avkastningskonton.
  • Den bankspecifika BIC-koden för ditt konto ändras. Denna ändring kräver åtgärder av dig enbart om du får betalningar från utlandet.  Då ska du meddela dina nya kontouppgifter till betalaren för att säkerställa att du får dina betalningar.  
  • Vissa avsnitt på S-Bankens webbank har andra namn än motsvarande avsnitt på LokalTapiola Banks webbank.
  • Avsnittet Mina bankuppgifter på LokalTapiola Banks webbank har namnet Mina uppgifter på S-Bankens webbank och Saldotjänst kallas Saldotjänster.
  • Framöver går det att infoga bilagor i meddelanden på webbanken.
  • Företag kan framöver ge privatpersoner fullmakt att sköta företagets bank- och placeringsärenden.

Banktjänsterna på ett och samma ställe

Som kund hos S-Banken har du tillgång till hela vårt mångsidiga servicenätverk. I dagliga bankärenden betjänas du på våra kundtjänstställen som finns på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter. I placerings- och sparfrågor får du service på webbanken, i S-mobil och i telefontjänsten samt med tidsbokning av S-Bankirerna, S-Bankens spar- och placeringsexperter.

S-Bankens produkter och tjänster är i första hand avsedda för ägarkunderna i S-gruppen. De får också S-Bankens bästa förmåner, exempelvis avgiftsfria grundläggande banktjänster. Du kan ansluta dig som ägarkund på S-gruppens kundtjänstställen och på liityasiakasomistajaksi.fi. Mer information om ägarkundskap i S-gruppen får du på S-gruppens verksamhetsställen och på s-kanava.fi/asiakasomistaja.

Läs mer om S-Banken

Kundservice och information

Om du har frågor kan du kontakta vår kundtjänst må−fr kl. 8−20 på numret 010 76 5810 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.). Vi informerar även på S-Bankens webbplats och Facebook-sida om eventuella driftavbrott på webbanken och annat viktigt som gäller webbtjänsten. 

Har du frågor?

Om du har frågor, vi hjälper dig gärna. Du kan ringa S-Bankens kundtjänstnummer, tfn 010 76 5810 (må–fr kl. 8–20, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).

Vanliga frågor

S-Bankens BIC-kod (SWIFT) är SBANFIHH. BIC-koden används mellan bankerna för att styra betalningar till rätt bank. Ändringen av BIC-koden påverkar inte betalningar som förmedlas inom Finland. Om du får betalningar från utlandet ska du meddela den nya BIC-koden till betalarna för att säkerställa att du får dina betalningar.

Grundläggande banktjänster

Webbanken och bankkoder

Webbankskoderna som används på S-Banken består av tre delar, och lösenordet är endast en av dem. Genom att förvara delarna separat från varandra och helst ha lösenordet endast i minnet och byta det regelbundet på webbanken säkerställer du att det är säkert att sköta ärenden elektroniskt.

På S-Bankens webbank ska lösenordet bestå av 4–6 siffor. Systemet kontrollerar att lösenordet inte innehåller enkla och logiska sifferserier (12345), endast samma siffra (1111), din födelsetid eller till exempel slutdelen av personbeteckningen. 

Om din månadsbesparing debiteras från ett bankkonto som öppnats i före detta LokalTapiola Bank, ser du nu ditt avtal på webbanken och din månadsbesparing debiteras från ditt konto på debiteringsdagen. På LokalTapiola Banks webbank såg du betalningen bland betalningar som förfaller, men på S-Bankens webbank används denna funktion tills vidare inte.

Konton

Du kan ändra ditt konto till ett betalkonto genom att skicka ett meddelande till oss på webbanken. Ange följande uppgifter i meddelandet:

 • Ämne: Konton, betalningar och webbanken
 • Rubrik: Betalkonto
 • Meddelande: Ange kontonumret till det aktuella kontot.

Om du på webbanken har konton som du inte längre använder kan du avsluta dem om du vill genom att skicka ett meddelande med följande uppgifter till oss på webbanken:

  • Ämne: konton, betalningar och webbanken
  • Rubrik: avsluta konto
  • Meddelande: ange kontonumret till det aktuella kontot och till vilket konto i S-Banken pengarna från det konto som avslutas ska överföras.

Kort, lån, krediter och insättningar

Villkor

Försäkringar