Gå direkt till innehållet

Ändra egenskaperna för ditt kort så att de motsvarar dina förändrade behov

I det exceptionella läget som coronaviruset medför är även S-Förmånskort Visa Credit flexibelt. Du kan aktivera betalningsfria månader, ändra storleken på den månatliga amorteringsraten och höja kreditgränsen på ditt kort.

Aktivering och ändring av betalningsfria månader

Till förmånerna för ditt kreditkort ingår två betalningsfria månader om året, då du kan göra ett uppehåll med återbetalningen av krediten. Under de månaderna är alltså kreditkortsfakturans månadsrat 0 euro. Nu kan du avgiftsfritt aktivera betalningsfria månader eller ändra på redan valda betalningsfria månader för resten av året.

 

Så här aktiverar du betalningsfria månader på webbanken:

 1. Välj Kort > Mina kort.
 2. Välj det kort för vilket du vill aktivera betalningsfria månader.
 3. Gå till fliken Uppgifter och inställningar.
 4. Välj Ändra betalningsfria månader.
 5. Välj 1 eller 2 månader eller ändra på antalet redan valda månader.
 6. Bekräfta valet med webbankskoderna eller identifiering i S-mobil.

Logga in på webbanken

Ändring av månatlig minimiamorteringsrat

Du kan välja som månatlig amorteringsrat för S-Förmånskort Visa Credit 3 %, 5 %, 10 % eller 100 % av den använda krediten. Minimiamorteringsraten är dock minst 40 euro.

 

Så här ändrar du kreditens minimiamorteringsrat på webbanken

 1. Välj Kort > Mina kort.
 2. Välj det kort vars amorteringsrat du vill ändra.
 3. Gå till fliken Uppgifter och inställningar.
 4. Välj Ändra betalningsfria månader
 5. Ange önskad minimiamorteringsrat (%) (3, 5, 10 eller 100).
 6. Bekräfta ändringen med webbankskoderna eller genom att identifiera dig med S-mobil.

Logga in på webbanken

Höjning av kreditgräns

Du kan ansöka om höjning av kreditgräns så att gränsen motsvarar dina förändrade behov. Kreditgränsen på S-Förmånskort Visa kan vara 800–10 000 euro.

 

Så här ansöker du om höjning av kreditgränsen för kortet på webbanken.

 1. Välj Kort > Ansök om en ändring av krediten.
 2. Välj det kort vars kreditgräns du vill höja.
 3. Fyll i den nya kreditgräns du ansöker om samt de övriga begärda uppgifterna.
 4. Bekräfta ansökan.
 5. För att identifiera dig behöver du webbankskoder till S-Banken eller identifiering i S-mobil.
 6. Läs mer om att höja kreditgränsen

Logga in på webbanken