{{primaryCategory.Title}}

Hur loggar jag på S-Bankens webbank?

Du kan logga in på S-Bankens webbank med samma användarnamn som du tidigare använde för att logga in på LokalTapiola Banks webbank. Dessutom behöver du ett nytt lösenord och en ny kodtabell. Dem har vi skickat till dig i september–oktober. Vid den första inloggningen på S-Bankens webbank är lösenordet företagets FO-nummer eller de sex första tecknen i kundkoden.  Du ska byta lösenord genast, och det nya lösenordet får enbart innehålla siffror.