Gå direkt till innehållet

S-Sparförsäkring är S-Bankens och LokalTapiolas nya gemensamma produkt

2014-08-11

Som en del i S-gruppens och LokalTapiola-gruppens nära samarbete lanserar S-Banken och LokalTapiola en sparlivförsäkring som riktar sig till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Sparförsäkringen är en lämplig produkt för långsiktigt sparande där besparingarna är skyddade vid dödsfall. Den ger möjlighet att spara ekonomiskt och förnuftigt såväl för eget behov som för följande generation.

S-Sparförsäkringen är en fondanknuten sparlivförsäkring där värdeutvecklingen är bunden till en utvald placeringskorg. Det finns tre placeringsalternativ: S-Placeringskorgarna Försiktig, Måttlig och Modig. Placeringskorgarnas namn beskriver deras avkastningsförväntan och risknivåer.

– Vi har gjort det så lätt som möjligt för kunden att börja spara. Efter en individuell riskkartläggning får kunde välja den lämpligaste placeringskorgen bland tre tydliga alternativ, berättar direktören för privatkundsverksamhet på S-Banken Marja Pajulahti.

S-Sparförsäkringen ger möjlighet till såväl regelbundet sparande varje månad som engångsplaceringar av större summor. Den rekommenderade minimiplaceringstiden är 5 år.

– Redan vid placering av 50 euro per månad eller en engångsplacering på 600 euro sköts kundens besparingar av en kapitalförvaltningsexpert, säger Pajulahti.

Ett smart sätt att spara till sina kära

Försäkringsbesparingarna inklusive avkastningen betalas tillbaka till antingen försäkringstagaren eller de förmånstagare som försäkringstagaren har förordnat. I S-Sparförsäkringen ingår livskydd, som är 100 % av försäkringsbesparingarna.

– Med tanke på beskattningen är S-Sparförsäkringen smart och lönsam. Ersättning vid dödsfall som betalas till nära anhöriga är enligt gällande lagstiftning delvis befriad från arvsskatt, säger Pajulahti.

Avtalet om S-Sparförsäkring görs personligen tillsammans med S-Bankiren på LokalTapiolas kontor. Försäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och försäkringsombud är S-Banken Ab. Kapitalförvaltare av placeringskorgarna är FIM Kapitalförvaltning Ab som hör till koncernen S-Banken.

Mer information:

Marja Pajulahti, direktör, privatkundsverksamhet, S-Banken Ab, tfn 010 76 79369, marja.pajulahti@s-pankki.fi

Minna Kohmo, VD, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, tfn 050 556 6507, minna.kohmo@lahitapiola.fi

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiolas verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig bolagsgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. LokalTapiolas nät av regionbolag består av 19 ömsesidiga försäkringsbolag och affärsverksamheten i huvudstadsregionen, som fungerar likadant som ett självständigt regionbolag. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder. LokalTapiolas personalantal är cirka 4 000, av vilka hälften arbetar i regionbolagen