Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin pörssimittari: Säästäjä elää metsästä

Suomalaisyhtiöiden liikevaihdot ja tulokset jatkoivat kasvuaan heinä-syyskuussa. Tämä oli neljäs peräkkäinen kasvuneljännes, ja liikevaihtojen kasvun myötä myös tulokset parantuivat. Erityisesti metsäyhtiöt takoivat kovaa tulosta. Mutta mitä pitäisi ajatella yksittäisten yhtiöiden osakekurssien voimakkaista heilahteluista?

Kim Gorschelnik, FIMin pääanalyytikko, @KimGorschelnik

Kaksi kolmesta yhtiöstä paransi liiketulostaan edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, käy ilmi S-Pankin uudesta pörssimittarista.

”Muun muassa metsä- ja mediayhtiöt kehittyivät positiivisesti”, luonnehtii FIMin pääanalyytikko Kim Gorschelnik. Yksityispankki ja varainhoitaja FIM on osa S-Pankki-konsernia.

Suurimman pettymyksen aiheutti verkkolaitteita valmistava Nokia, jonka kurssi romahti lähes parikymmentä prosenttia. Myös muissa yksittäisissä osakkeissa nähtiin voimakkaita heilahteluita. Kotimaisiin pörssiosakkeisiin sijoittava voi kuitenkin yhä nukkua yönsä rauhassa, Gorschelnik arvioi.

”Suomalaisiin pörssiyhtiöihin sijoittavan iso kuva ei ole mielestämme muuttunut.”

Liikevaihtojen kasvu jatkunut nyt vuoden

Liikevaihdot jatkoivat kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä ja ovat nyt kasvaneet vuoden ajan. Pääanalyytikko Kim Gorschelnikin mukaan ilmiön taustalla on talouskasvun piristyminen erityisesti euroalueella ja Suomessa, joka on useimmille suomalaisyhtiöille päämarkkina-alue.

”Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,1 prosenttia ja liikevaihtoaan kasvatti lukumääräisesti 72 prosenttia yhtiöistä”, Gorschelnik kertoo,

Suomalaiset pörssiyhtiöt, heinä-syyskuu 2017

 

 

Liikevaihtoaan kasvattaneiden yhtiöiden lukumäärä nousi hieman huhti-kesäkuuhun (70 prosenttia) verrattuna. Euromääräinen kasvu sen sijaan hidastui, mihin osaltaan vaikuttivat edellisvuoden koventuneet vertailuluvut ja Nokian liikevaihdon pudotus. Ilman Nokian vaikutusta liikevaihdot kasvoivat 3,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Gorschelnikin mukaan positiivisesta kehityksestä kertoo myös esimerkiksi konepajayhtiöiden saatujen tilausten kasvu. Kuuden suurimman yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 7,1 prosenttia, mikä oli liikevaihtojen kasvua (5,0 prosenttia) nopeampaa.

”Tämä lupaa jatkoa positiiviselle kehitykselle”, Gorschelnik sanoo.

Liiketulokset kasvavat myynnin vetämänä

Suomalaisten yhtiöiden yhteenlasketut liiketulokset nousivat vuodentakaisesta 2,1 prosenttia eli liikevaihtojen mukaisesti.

Suomalaiset pörssiyhtiöt, heinä-syyskuu 2017

 

 

Yhteenlaskettua liiketulosta nostivat muun muassa öljy-yhtiö Nesteen, metsäyhtiö Stora Enson, metsäyhtiö UPM:n, lentoyhtiö Finnairin ja teräsyhtiö SSAB:n suuret euromääräiset tulosparannukset. Nokian raportoitu tulos parani edellisvuodesta, mutta sisälsi merkittävän kertaluonteiseksi tulkittavan erän. Se huomioiden yhtiön tulos heikkeni.

Kun tarkastellaan tuloskehitystä kappalemääräisesti, kolmannella neljänneksellä tulostaan paransi 66 prosenttia yhtiöistä.

”Tässä on selvää parannusta edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin tämä suhdeluku oli 51 prosenttia”, pääanalyytikko Kim Gorschelnik sanoo ja jatkaa: ”Keskimääräinen (mediaani) tulosparannus oli kolmannella neljänneksellä 5,1 prosenttia, mitä voi pitää melko hyvänä suorituksena. Näyttää siltä, että kasvun jatkuessa yhä useampi yhtiö pystyy parantamaan tulostaan.”

Säästäjä elää metsästä

Suomi elää metsästä, sanotaan. Tällä tuloskaudella sanonta sopi myös säästäjiin ja sijoittajiin. Kaikki kolme metsäyhtiötä – Metsä Board, Stora Enso ja UPM – paransivat reippaasti tuloksiaan.

”Suurista yhtiöistä erinomaiseen suoritukseen ylsi Neste. Uusiutuviin polttoaineisiin liittyvät poliittiset riskit USA:ssa ovat pienentyneet ja samaan aikaan Neste on kyennyt erinomaiseen tuloksen Euroopan markkinoilla”, pääanalyytikko Kim Gorschelnik sanoo.

Myös energiayhtiö Fortum ja lentoyhtiö Finnair onnistuivat hyvin tulosparannuksessa, joten kaikki kolme pörssiyhtiötä, joista valtio omistaa enemmistön, suoriutuivat hyvin. Hyvä kehitys on näkynyt myös kursseissa: kuluvana vuonna Finnairin kurssi on noussut noin 177 prosenttia, Nesteen 33 prosenttia ja Fortuminkin 26 prosenttia sekä selvästi yleistä kehitystä enemmän.

Voimakkaimpiin tulosparantajiin (yli 20 %) kuuluivat Alma Media, Atria, Finnair, Fortum, Neste, Metsä Board, Nokian Renkaat, Outotec, Sanoma SRV, Stora Enso, Uponor ja YIT.

Gorschelnikin mukaan laaja-alaisesta tulosten parantumisesta kertoo osaltaan se, että pienemmistäkin yhtiöistä reippaaseen tulosparannukseen ylsi lukuisa joukko. Näitä positiivisia suorittajia olivat muun muassa Detection Technology, Etteplan, Evli, Exel Composites, Glaston, Ponsse, Raute, Revenio ja Ålandsbanken.

Joukkoon mahtuu toki aina myös yhtiöitä, joiden tuloskehitys jättää toivomisen varaa. Tuloksen voimakkaasta heikentymisestä raportoivat kolmannella neljänneksellä muun muassa Caverion, Metso, Oriola-KD, Orion, Outokumpu ja Stockmann. Selkeää yhteistä syytä näihin tulosheikennyksiin ei löydy, vaan syyt ovat yhtiökohtaisia.

Voimakkaita kurssiheilahteluita – osakesijoittajan kokonaiskuva edelleen hyvä

Yhtiöiden tuloskehitys sujui kokonaisuudessaan melko odotetusti myös ennusteisiin nähden, pääanalyytikko Kim Gorschelnik arvioi. Yksittäisten yhtiöiden kohdalla nähtiin kuitenkin isoja kurssiliikkeitä.

”Erityisesti negatiivisesti yllättäneet yhtiöt kokivat kovia pörssissä. Vastaava kehitys nähtiin edellisellä tuloskaudella”, Gorschelnik kertoo.

Alkuvuonna nähtiin suomalaisosakkeissa voimakas nousu ja sen myötä sijoittajien odotukset nousivat. Osa yhtiöistä ei näihin odotuksiin yltänyt. Gorschelnikin mukaan kotimaisia pörssiyhtiöitä suosiva sijoittajan näkymät ovat kuitenkin ennallaan.

”Maailmantaloudessa on meneillään parempi vaihe ja kasvuennusteita nostetaan. Yhtiöiden tulokset paranevat ja inflaatio on edelleen heikkoa, mikä ennakoi korkojen pysyvän vielä matalalla tasolla, vaikka pohjat on todennäköisesti ohitettu. Osakemarkkinoiden arvostus suhteessa mataliin korkoihin on edelleen hyvä.”

 

S-Pankin pörssimittari seuraa suomalaisten pörssiyhtiöiden menestystä neljästi vuodessa. Tarkastelussa oli yhteensä 79 yhtiötä. Liiketuloksina on käytetty kertaluonteisesti eristä oikaistuja tuloksia.