Siirry suoraan sisältöön

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi?

Voit tutustua henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiisi alta.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta käsittelemme ja saada jäljennös näistä tiedoista. Voimme rajoittaa oikeuttasi ainoastaan silloin, kun siihen on laissa säädetty peruste. Esimerkiksi liikesalaisuutemme voivat vaikuttaa siihen, että joudumme rajoittamaan pääsyä henkilötietoihisi.
 • Oikeus pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos sinusta käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia siinä tarkoituksessa, jossa niitä käsittelemme, sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisua.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, kun:
  - Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty, eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
  - Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
  - Vastustat tietojen käsittelyä eikä tietojen käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
  - Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
  - Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät tietojesi oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Rajoitamme tietojesi käsittelyn tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes olemme varmistaneet tietojen oikeellisuuden tai olemme voineet tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

  Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen (esimerkiksi vahingonkorvaus) esittämiseksi, voit myös vaatia meitä rajoittamaan tiedon muun käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Voimme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen edellyttää sitä tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa tai sellaista profilointia, joka liittyy suoramarkkinointiin. 
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siirtääksesi kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain sellaisia henkilötietojasi, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tietosi voidaan myös siirtää meiltä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on turvallista ja teknisesti mahdollista.