Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja suojaa henkilötietojasi

Tietosuoja on perusoikeutesi, joka suojaa henkilötietojasi ja turvaa yksityisyyttäsi. Siksi meille koko S-Pankki-konsernissa on tärkeää, että saat henkilötietojesi käsittelystä helposti avointa ja ymmärrettävää tietoa. Näin voit varmistua siitä, että käsittelemme tietojasi asianmukaisesti.

Tältä sivustolta löydät tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Voit lukea lisää haluamastasi aiheesta klikkaamalla sinua kiinnostavaa kysymystä.

Päivitämme sivuston tietoja aktiivisesti, sillä lainsäädännön muuttuessa ja palveluidemme kehittyessä myös tietosuojaan liittyvät periaatteemme voivat muuttua. Kerromme muutoksista sinulle aina verkkosivuillamme ja tarvittaessa myös verkkopankin viestillä tai kirjeellä.

Jos kaipaat yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä, voit tutustua tietosuojaselosteisiimme:

S-Pankki Oyj:n tietosuojaseloste (PDF, 67 kt)

S-Pankki Oyj:n arvonta-, kilpailu- ja tapahtumaviestinnän rekisterin tietosuojaseloste (PDF, 48 kt)

S-Pankki Oyj:n sijoituspalvelutoiminnan markkinointirekisteriseloste (PDF, 43 kt)

S-Pankin palveluiden muotoilun ja kehittämisen tietosuojaseloste (PDF, 45 kt)

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n tietosuojaseloste (PDF, 56 kt)

Henkilötietoja ovat esimerkiksi

  • etu- ja sukunimi,
  • henkilötunnus ja syntymäaika,
  • osoite,
  • sähköpostiosoite,
  • puhelinnumero tai
  • palvelun – esimerkiksi kortin tai verkkopankin – käytöstä kertyvä tieto.

Meillä on henkilötietoja

  • asiakkaistamme,
  • potentiaalisista asiakkaistamme eli henkilöistä, jotka ovat esimerkiksi
   - hakeneet meiltä lainaa mutta joiden kanssa emme vielä ole tehneet lainasopimusta,
   - ottaneet meihin yhteyttä tai
   - saaneet meiltä markkinointiviestintää,
  • edunvalvojista,
  • henkilökunnastamme ja
  • liikekumppaneistamme.

 

Keräämiimme henkilötietoihin vaikuttavat

  • tuote tai palvelu, johon tietojen kerääminen liittyy ja
  • käyttämäsi asiointikanava (esimerkiksi asiakaspalvelupiste, verkkosivu tai verkkopankki).

Keräämme sinusta muun muassa

  • yksilöintiisi ja tunnistamiseesi liittyviä henkilötietoja (esimerkiksi nimi ja henkilötunnus),
  • yhteystietojasi (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero),
  • erilaisia asiakassuhteeseesi ja sen hoitamiseen liittyviä tietoja (esimerkiksi aktiivisuutesi asiakkaanamme sekä asiointi- ja luokittelutietosi),
  • lainsäädännön edellyttämiä tietoja (esimerkiksi tiedot, joilla voimme osoittaa tuntevamme sinut asiakkaanamme riittävän hyvin) ja
  • tuotteitasi ja palveluitasi koskevia tietoja (esimerkiksi tiedot sijoituspalvelusta, -kohteista ja -määristä tai tiedot verkkopalveluidemme käytöstä).

Saamme tietojasi useimmiten suoraan sinulta. Annat meille tietojasi esimerkiksi silloin, kun

  • tulet asiakkaaksemme tai otat tuotteitamme ja palveluitamme käyttöösi,
  • haet meiltä lainaa,
  • osallistut kyselyihimme tai kampanjoihimme tai
  • käyt asiakaspalvelupisteellämme, soitat meille tai lähetät meille viestin verkkopankissa tai chatissa.

Lisäksi saamme tietoja

  • viranomaisten pitämistä rekistereistä (esimerkiksi väestörekisteri),
  • pakoteluetteloista,
  • luottotietorekisteristä,
  • pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteisistä rekistereistä ja
  • muista luotettavista rekistereistä, kuten Automatia Oy:n eri palveluihin liittyvät rekisterit.

Noudatamme aina seuraavia periaatteita henkilötietojesi käsittelyssä:

  • Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti ja ainoastaan ennalta määriteltyihin tarkoituksiin tai niiden kanssa yhteen sopivalla tavalla.
  • Kerromme sinulle, mihin käytämme henkilötietojasi.
  • Suojaamme henkilötietosi teknisten ratkaisujen sekä yrityksemme rakenteeseen ja toimintaan liittyvien toimenpiteiden avulla.
  • Huolehdimme siitä, että sinulla on milloin tahansa mahdollisuus käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.
  • Vaadimme yhteistyökumppaneitamme noudattamaan samoja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimintatapoja kuin itse noudatamme.
  • Arvioimme jatkuvasti tietosuojaan liittyviä riskejä.
  • Seuraamme jatkuvasti henkilötietoa sisältävien järjestelmien käyttöä, käyttöoikeuksia ja lokitietoja. Puutumme väärinkäytöksiin viipymättä.
  • Perehdytämme ja koulutamme jokaisen henkilötietoja käsittelevän työntekijän työtehtäviensä mukaisesti.
  • Huomioimme kaikessa toiminnassamme tietosuojalainsäädännön ja sen meille asettamat velvoitteet.

Käytämme henkilötietojasi alla oleviin tarkoituksiin.

  • Palvellaksemme sinua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi viesteihisi vastaamista, hakemuksiesi käsittelemistä ja sopimusten tekemistä kanssasi.
  • Hallitaksemme S-Pankki-konsernin riskejä ja noudattaaksemme lakeja, sääntelyä sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.  Meitä velvoittava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus edellyttävät, että meillä on asiakkaistamme riittävät tiedot muun muassa asiakkaiden tuntemiseksi ja viranomaisraportoinnin suorittamiseksi.
  • Kehittääksemme toimintaamme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuotteidemme ja palveluidemme, asiakaspalvelumme, myyntimme ja markkinointimme kehittämistä.
  • Ennakoidaksemme tarpeitasi. Pyrimme tietojesi perusteella ennakoimaan toimintaasi ja tarpeitasi. Näin pystymme tarjoamaan sinulle parhaiten sopivia ja yksilöityjä tuotteita ja palveluja.
  • Arvioidaksemme tuotteen riskejä tai sopivuutta sinulle. Tällöin käytämme henkilötietojasi esimerkiksi luoton myöntämisen yhteydessä asiakas- ja riskiluokituksen tekemiseen tai sinulle sopivan sijoitustuotteen arvioimiseen.
  • Lähettääksemme sinulle asiakas- ja markkinointiviestintää.Voimme käyttää henkilötietojasi lähettääksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevaa asiakas- tai markkinointiviestintää joko luvallasi tai kun se on suoraan lain nojalla sallittua. Voimme myös suositella tai kohdentaa sinulle S-Pankin ja yhteistyökumppaneiden sisältöjä henkilötietojesi perusteella verkkosivuillamme, verkkopankissa tai S-mobiilissa.

 

Käsittelemme henkilötietojasi aina niin, että noudatamme tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun niiden käsittelylle on laissa säädetty oikeusperuste.

Yleisimpiä perusteita käsitellä tietojasi ovat

  • sopimus (esimerkiksi tili-, luotto- tai sijoituspalvelusopimus)
  • suostumus (esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin)
  • velvoittava lainsäädäntö (esimerkiksi luottolaitoslaki, sijoituspalvelulaki, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö sekä verolainsäädäntö)
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esimerkiksi markkinoidessamme tuotteitamme ja palveluitamme sinulle ja luokitellessamme sinut asiakkaanamme)

Tietojasi käsittelevät vain ne S-Pankki-konsernin työntekijät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi käsiteltävä tietojasi. Kaikkia henkilötietojasi käsitteleviä henkilöitä sitoo pankkisalaisuus ja salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen luovuttaminen tarkoittaa tilannetta, jossa annamme henkilötietojasi toisen rekisterinpitäjän itsenäiseen käyttöön. Tietojasi voidaan luovuttaa

  • lain sallimissa puitteissa S-Pankki-konsernin yhtiöiden, S-Pankin ja LähiTapiolan muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisällä sekä samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten,
  • S-Pankin asiamiehenä toimiville osuuskaupoille ja muille S-ryhmään kuuluville yrityksille muun muassa Bonuksen maksamista varten,  
  • viranomaisille (esimerkiksi vero-, ulosotto- tai poliisiviranomainen) lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi,
  • vakuutusyhtiölle, kun S-Pankki toimii vakuutusyhtiön asiamiehenä,
  • pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteisiin rekistereihin torjuaksemme pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta ja
  • S-Pankki-konsernin ulkopuolelle esimerkiksi suostumuksellasi tai silloin, kun tarjoamme tuotetta tai palvelua yhteistyössä kumppanimme kanssa.

Emme koskaan luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille rekisterinpitäjille markkinointitarkoituksiin. Kohdentaessamme sinulle markkinointia ulkoisissa kanavissa, toimitamme kohdentamiseen tarvittavat tiedot salattuina.

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin käytät digitaalisia palveluitamme eli verkkosivujamme (www.s-pankki.fi), verkkopankkiamme ja S-mobiilia. Emme voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää pelkkien evästeiden avulla. Jos kirjaudut verkkopankkiimme, voimme liittää evästeillä kerätyn tiedon sinuun yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön ja kunkin palvelun rekisteriselosteen mukaisesti.

Keräämme evästeiden avulla tietoja esimerkiksi seuraavista asioista:

  • miltä sivulta olet siirtynyt verkkosivuillemme, verkkopankkiimme tai S-mobiiliin,
  • milloin ja mitä osaa verkkosivuistamme olet selannut,
  • mitä tiettyyn tuotteeseen liittyviä viestejä olet nähnyt ja klikannut,
  • mitä selainta käytät,
  • mikä on näyttösi tarkkuus ja
  • mikä on laitteesi käyttöjärjestelmä ja sen versio.

Lisäksi hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita seuraaviin asioihin:

  • Palveluidemme kävijämäärien tilastollinen seuranta ja mainonnan tehokkuuden mittaaminen. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, oletko avannut viestin ja sen perusteella esimerkiksi siirtynyt verkkopankkiin. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon hiiresi liikkeistä ja klikkauksista tietyllä sivulla.
  • Mainonnan kohdentaminen. Voimme näyttää sinulle esimerkiksi yhteistyökumppaniemme verkostoissa mainoksia sellaisista tuotteista, joita olet selannut sivustollamme. Lisäksi voimme käyttää evästeitä suosittelemalla tai näyttämällä juuri sinulle kohdennettua sisältöä verkkopalveluissamme.

Lue lisää

Voit tutustua henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiisi alta.

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta käsittelemme ja saada jäljennös näistä tiedoista. Voimme rajoittaa oikeuttasi ainoastaan silloin, kun siihen on laissa säädetty peruste. Esimerkiksi liikesalaisuutemme voivat vaikuttaa siihen, että joudumme rajoittamaan pääsyä henkilötietoihisi.
  • Oikeus pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos sinusta käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia siinä tarkoituksessa jossa niitä käsittelemme, sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisua.
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, kun:
   - Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty, eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
   - Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
   - Vastustat tietojen käsittelyä eikä tietojen käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
   - Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
   - Tietojen käsittely on lainvastaista.
  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät tietojesi oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Rajoitamme tietojesi käsittelyn tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes olemme varmistaneet tietojen oikeellisuuden tai olemme voineet tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen (esimerkiksi vahingonkorvaus) esittämiseksi, voit myös vaatia meitä rajoittamaan tiedon muun käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Voimme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen edellyttää sitä tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa tai sellaista profilointia, joka liittyy suoramarkkinointiin.
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siirtääksesi kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain sellaisia henkilötietojasi, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tietosi voidaan myös siirtää meiltä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

 

Voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi helpoiten verkkopankissa. Omien tietojen tilaaminen onnistuu verkkopankissa seuraavasti:

 1. Klikkaa omaa nimeäsi uloskirjautumisnapin vierestä.
 2. Valitse Lue lisää henkilötietojen tiedonsaantioikeudesta ja tilaa omat tietosi.
 3. Seuraa verkkopankin ohjeita.

Muita oikeuksiasi voit käyttää verkkopankissa lähettämällä meille viestin.

Halutessasi voit käyttää oikeuksiasi myös soittamalla asiakaspalveluumme tai käymällä asiakaspalvelupisteellämme. Kun soitat meille, tunnistamme sinut verkkopankkitunnuksillasi tai S-mobiilin tunnistamisella. Asiakaspalvelupisteellä tunnistamme sinut voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta tai S-mobiilin tunnistamisella.

Jos henkilötietojesi käsittely ei mielestäsi ole lainmukaista, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Laina- tai luottopäätös perustuu aina kokonaisarvioon kaikista käytettävissämme olevista tiedoista.

Käytämme laina- ja luottopäätöksen tekemisessä seuraavia tietolähteitä:

  • Antamasi hakemustiedot
  • Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteri
  • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
  • Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämä kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä
  • S-Pankin asiakasrekisterit

Laina- ja luottopäätöksen tekemisessä saatamme kerätä tai käyttää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
  • Tiedot perhesuhteista, kuten talouden koosta
  • Tiedot koulutuksesta
  • Tiedot työsuhteesta ja tuloista
  • Tiedot lainoista, luotoista ja varallisuuksista
  • Tiedot haettavasta lainasta tai luotosta
  • Tiedot ostettavasta kohteesta
  • Tiedot nykyisistä, tulevista ja suunnitteilla olevista vakuuksista
  • Luottotiedot ja Rating Alfa -ote Suomen Asiakastiedolta
  • Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän tiedot Suomen Asiakastiedolta
  • S-Pankin asiakastiedot ja aiempi maksuhistoria

Keräämme tiedot automaattisesti tai manuaalisesti luottopäätösjärjestelmään. Käsittelemme tietoja automaattisesti luottopäätösjärjestelmään ennalta määriteltyjen päätössääntöjen mukaisesti ja/tai manuaalisesti luottoasiantuntijan toimesta. Tarkastelemme automaattisessa arvioinnissa lainan- tai luotonmyönnön edellytyksiä, maksukykyäsi ja luottoriskiä. Arvioinnin tukena käytämme profilointia eli tilastollisia malleja.

Yleisimpiä hylättyyn laina- tai luottopäätökseen vaikuttavia asioita ovat:

  • rekisteröity maksuhäiriömerkintä
  • aiempi maksukäyttäytyminen
  • myöhässä olevat maksut
  • tulojen riittämättömyys suhteessa menoihin ja tuleviin lainan- tai luotonhoitokuluihin
  • muut lainan- tai luotonmyönnön edellytykset eivät täyty

Miksi henkilötietojani käsitellään laina- tai luottohakemuksen yhteydessä?
Käsittelemme henkilötietojasi laina- tai luottohakemuksen edellyttämässä laajuudessa. Hakemuksen yhteydessä tarkistamme muun muassa henkilöluottotietosi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Voimme tehdä laina- tai luottopäätöksen automaattisesti henkilöluottotietojesi, asiakastietojesi ja hakemuksella antamiesi tietojen perusteella. 
Automaattisen päätöksenteon avulla varmistamme päätösten tasalaatuisuutta ja toimimme vastuullisena luotonmyöntäjänä. Tutkimme käyttämiämme  luokitusmenetelmiä säännöllisesti, jotta menetelmät ovat oikeudenmukaisia, tehokkaita ja tasapuolisia.

Mitä vaikutusta automaattisella päätöksenteolla voi olla minuun?
Automaattisella päätöksenteolla ja profiloinnilla voi olla merkitystä myönteiseen tai kielteiseen laina- tai luottopäätökseen S-Pankissa. Halutessasi voit pyytää meitä käsittelemään automaattisesti tekemämme päätöksen myös manuaalisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatuja tietoja käytetään?
Keräämme luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä tietoja aikaisemmista luotoistasi. Haemme tietoja muilta luotonantajilta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä. Löydät lisätietoja järjestelmästä ja sitä hyödyntävistä luotonantajista osoitteesta asiakastieto.fi. Halutessasi voit tarkistaa Suomen Asiakastiedosta, minne ja mitä tietojasi järjestelmästä on luovutettu.

Voimme käyttää kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä keräämiämme tietoja luottokelpoisuutesi arvioinnissa, jos haet meiltä uutta luottoa tai olemassa olevan luoton uudelleenjärjestelyä. Näissä tapauksissa varmistamme aina tietojen ajantasaisuuden.

Jos myönnämme sinulle luoton, säilytämme kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saamiamme tietojasi viiden vuoden ajan luoton poismaksamisesta, ellei ole muuta perustetta säilyttää tietoja pidempään. Jos emme myönnä sinulle luottoa, poistamme tiedot kahden vuoden kuluttua hakemuksen tekemisestä.

Voit ohjata henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin peruuttamalla antamasi suostumuksen ja vastustamalla oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Voit antaa ja poistaa lupa- ja kieltotietoja verkkopankissa, S-mobiilissa, S-käyttäjätilillä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Yhteisrekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota useampi, tässä tapauksessa kaksi rekisterinpitäjää käyttävät yhteisiin käyttötarkoituksiin. Yhteisrekisterin kohdalla rekisterinpitäjät määrittävät yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja toimivat tällöin yhteisrekisterinpitäjinä.

Muutoksen takana ovat viranomaisten tarkentuneet tulkinnat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta GDPR:stä. Näiden tulkintojen myötä SOK:ta ja S-Pankkia pidetään jatkossa yhteisrekisterinpitäjinä tiettyjen yhteisten asiakastietojensa osalta.

Yhteisrekisterin perustaminen mahdollistaa SOK:n ja S-Pankin yhteisiä asiakkaita hyödyttävien palvelujen ja etujen tuottamisen. Esimerkiksi:

 • S-Pankin luovuttaessa yhteisrekisteriin tiedon asiakkaan etujen maksutilistä, pystyy osuuskauppa maksamaan rahana maksettavat edut jäsenen S-Pankissa olevalle etujen maksutilille.
 • Vastaavasti kun SOK luovuttaa asiakkaan jäsen-/asiointinumeron yhteisrekisteriin, pystyy S-Pankki tuottamaan asiakkaalle maksuominaisuuskortin S-Etukorttina ja oikealla jäsen-/asiointinumerolla Bonuksen kerryttämisen mahdollistamiseksi.

Yhteisrekisterin piiriin kuuluvat kaikki asiakasomistajat tai asiakasomistajatalouteen kuuluvat henkilöt, joilla on myös S-Pankin asiakkuus. Yhteisrekisteriin kuuluvat myös kaikki S-mobiilin käyttäjät ja Liity Asiakasomistajaksi -verkkopalvelussa liittyneet asiakkaat riippumatta siitä, ovatko he myös S-Pankin asiakkaita, sillä nämä palvelut ovat SOK:n ja S-Pankin yhteistyössä tuottamia palveluita.

Yhteisrekisterissä käsitellään tarkasti rajattua osaa SOK:n ja S-Pankin yhteisten asiakkaiden tiedoista.

Yhteisrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus ja syntymäaika,
 • asiakkaan kieli, tieto sukupuolesta (jos asiakas on sen antanut),
 • yhteystiedot (esim. osoite ja puhelinnumero),
 • asiakkaan antamat lupa- ja kieltotiedot (suoramarkkinointikielto, sähköposti- ja matkapuhelinmarkkinointilupa, tutkimuskyselyjen kielto ja puhelinmarkkinoinnin kielto),
 • tieto asiakkaan kuulumisesta asiakasomistajatalouteen ja asiakkaan jäsen-/asiointinumero,
 • asiakasomistajan etujen maksutili ja maksuominaisuuksia sisältävät S-Etukortit.

Yhteisrekisterissä käsiteltäviä S-mobiilin käyttötietoja ovat muun muassa tieto S-mobiilin käyttöönotosta ja laitteista, joilla sovellusta käytetään, digitaalinen jalanjälki palvelun käytöstä sekä palvelussa annettu S-mobiilia koskeva palaute.

Yhteisrekisterin tiedot ovat myös S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä sekä S-Pankin asiakasrekisterissä, joissa niitä käytetään näiden rekistereiden tietojen käyttötarkoitusten mukaisesti.

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä sekä S-Pankin asiakasrekisterissä on yhteisrekisterin tietojen lisäksi paljon muita tietoja, joita ei luovuteta yhteisrekisteriin. Yhteisrekisterissä ei esimerkiksi käsitellä S-Pankin tilitapahtumatietoja tai S-ryhmän ostotietoja.

Lisätietoja yhteisrekisteriin kuuluvista henkilötiedoista löydät SOK:n ja S-Pankin tietosuojaselosteilta.

Yhteisrekisteri ei näy muutoksena suoraan asiakkaille, sillä S-ryhmä ja S-Pankki ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä yhteisten asiakkaiden tietojen hallinnoinnissa. Aiemmin S-ryhmä ja S-Pankki ovat luovuttaneet toisilleen tiedon esimerkiksi yhteisten asiakkaiden yhteystiedoista, jotta asiakkaan ei tarvitsisi ilmoittaa niitä kahteen kertaan. Jatkossa yhteystiedot päivitetään suoraan yhteisesti ylläpidettävään SOK:n ja S-Pankin yhteisrekisteriin. Tietojen ylläpito helpottuu ja yhteisten palvelujemme, kuten S-mobiilin, kehityksestä tulee aiempaakin sujuvampaa

S-mobiilin käytöstä yhteisrekisteriin kerättävät tiedot mahdollistavat palvelun paremman ja asiakaslähtöisemmän kehittämisen. Voimme yhdessä analysoida erilaisten S-mobiilia käyttävien asiakasryhmien tapaa hyödyntää palvelua. Aikaisemmin S-mobiilin käytöstä kertynyttä tietoa on analysoitu S-mobiilin kaupan palveluiden osalta SOK:n toimesta ja pankkitoimintojen osalta S-Pankissa.

Asiakkaille viestitään yhteisrekisterin perustamisesta pääasiassa SOK:n ja S-Pankin verkkosivujen kautta. Kaikki yhteisrekisteriin kuuluvat asiakkaat, joilla on käytössään S-mobiili, saavat myös tiedon muutoksesta S-mobiilissa näkyvällä ilmoituksella. Lisäksi lähetämme tietoa sähköpostilla niille asiakkaille, joiden vahvistettu sähköpostiosoite on tiedossamme. Yhteisrekisteriin kuuluminen ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Olemme päivittäneet myös S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin ja S-Pankin asiakasrekisterin tietosuojaselosteet.

Löydät lisää tietoa yhteisrekisterin perustamisesta S-kanavalta

Kerromme asiasta lisää sekä S-ryhmän asiakasomistajarekisterin tietosuojainformaatiossa S-Etukorttiasiakkaana – S-ryhmän tietosuojasivusto (s-ryhma.fi) että S-Pankin asiakasrekisterin tietosuojainformaatiossa osoitteessaTietosuoja suojaa henkilötietojasi (s-pankki.fi).

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan myös sähköpostitse: 
SOK: tietosuojavastaava@sok.fi
S-Pankki: tietosuojavastaava@s-pankki.fi