Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Reunamarkkinat Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuvat 29.2.2024

29.1.2024

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 18.12.2023 päättänyt sääntömuutoksista S-Pankki Reunamarkkinat Osake Sijoitusrahastossa (”Rahasto”). Sääntömuutoksen yhteydessä rahaston nimi muuttuu S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake Sijoitusrahastoksi. Finanssivalvonta on 16.1.2024 vahvistanut säännöt, jotka tulevat voimaan 29.2.2024.

Rahaston sääntöjen 1 §:ssä on muutettu rahaston nimi, joka on jatkossa S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake Sijoitusrahasto.

Rahaston sääntöjen 16 §:ssä on laajennettu rahaston sijoituspolitiikkaa kattamaan reunamarkkinoiden lisäksi myös kehittyvät markkinat. Rahasto sijoittaa jatkossa varansa pääasiassa sellaisissa kehittyviin- tai reunamarkkinoihin kuuluvissa maissa toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden talouksilla on merkittävä kasvupotentiaali ja sitä tukeva demografinen kehitys. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joille kyseiset maat ovat rahastoyhtiön arvion mukaan keskeinen markkina-alue.

Lisäksi sääntöjen 16 §:ssä on selkeytetty sijoitusrajoituksiin ja sallittuihin sijoituskohteisiin liittyvää muotoilua, poistettu viittaus markkinapaikkoja koskevaan luetteloon ja poistettu mahdollisuus arvopapereiden lainaukseen.

Rahaston sääntöjen 17 §:ssä on selvennetty, että Rahaston varoista voidaan veloittaa sijoitustoimintaan olennaisesti liittyviä kuluja sekä poistettu viittaukset tuottosidonnaiseen palkkioon, joka ei ole ollut Rahastossa käytössä.

Lisäksi rahaston sääntöjen muotoiluun on tehty teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutusta rahaston toimintaan.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahaston uusiin sääntöihin voi tutustua rahaston rahastokohtaisella sivulla S-Pankin verkkosivuilla osoitteessa s-pankki.fi/rahastot.

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

Rahaston säännöt 29.2.2024 alkaen

S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake Sijoitusrahaston säännöt 29.2.2024 alkaen (PDF 56 kt)