Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuksia rajoitetaan osuudenomistajien ja rahaston etujen turvaamiseksi

26.3.2024

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt rajoittaa S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahastoon tehtyjen lunastusten maksua rahaston osuudenomistajien ja rahaston etujen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä nykyisessä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Rajoitus koskee 31.8.2023–29.2.2024 jätettyjä yli 5 000 euron lunastustoimeksiantoja. Lunastukset maksetaan enintään 5 000 euroon saakka, jolloin noin kaksi kolmasosaa lunastustoimeksiannoista toteutetaan täysimääräisesti.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuksia rajoitetaan rahaston sääntöjen 8 §:n mukaisesti niiden ylitettyä 5 % rahaston nettoarvosta.

Lunastusten rajoitukset koskevat 31.8.2023 klo 16 jälkeen ja 29.2.2024 ennen klo 16 jätettyjä lunastustoimeksiantoja, jotka ylittävät 5 000 euroa.

Lunastusten rajoittaminen tarkoittaa, että osuudenomistajan antama lunastustoimeksianto raukeaa siltä osin kuin lunastettava määrä ylittää 5 000 euroa. Rauenneet lunastustoimeksiannot eivät siirry automaattisesti seuraavaan lunastusikkunaan, vaan osuudenomistajan tulee halutessaan jättää uusi lunastustoimeksianto rahaston 30.8.2024 ennen klo 16:00 päättyvään lunastusikkunaan. Nämä lunastukset toteutetaan rahaston 28.2.2025 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat lunastusten toteuttamiseen.

Kaikki 29.2.2024 ennen kello 16.00 tehdyt lunastukset maksetaan täysimääräisesti 5 000 euroon asti. Lunastukset toteutetaan rahaston 30.8.2024 arvoon ja maksetaan rahaston sääntöjen mukaan viimeistään 11.10.2024.

Lunastustoimeksiantoja jätettiin noin 1 600 kappaletta, yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa noin 12 prosenttia rahaston nettoarvosta. Lunastuksia maksetaan yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa ja kappalemääräisesti noin kaksi kolmasosaa lunastustoimeksiannoista toteutetaan täysimääräisesti. Lunastusten rajoitus koskee noin 600 osuudenomistajaa.

Lunastusten rajoittamiseen johtaneen päätöksen taustalla on poikkeuksellinen markkinatilanne ja rahastoa hallinnoivan S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n arvio, jonka mukaan lunastusten rajoittaminen on osuudenomistajien ja rahaston etujen mukaista.

Suomen kiinteistömarkkina on poikkeuksellisessa tilanteessa voimakkaasti nousseen korkotason myötä. Suomessa merkittävä osa asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden tai sitä lyhyempiin viitekorkoihin ja korkotason muutokset heijastuvat asuntojen hintoihin sekä kauppamääriin nopeasti. ”Institutionaalisten sijoittajien välinen kiinteistötransaktioiden määrä oli vuonna 2023 jopa noin 65 % edellisvuosia alhaisempi. Myös kuluttajamarkkinassa asuntokauppoja on tehty selvästi edellisvuosia vähemmän ja asuntojen hinnat ovat laskeneet”, kertoo S-Pankin kiinteistörahastoista vastaava Johtaja Ville Yrjölä.

Lunastusten rajoittaminen mahdollistaa rahastolle sijoitusstrategiansa mukaisen toiminnan myös poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, varmistaen samalla osuudenomistajien tasapuolisen kohtelun.

”Rajoittamalla suurimpia lunastuksia parannamme rahaston likviditeetin hallintaa ja turvaamme sekä osuudenomistajien että rahaston etuja. Näkemyksemme mukaan Suomen kiinteistö- ja asuntomarkkinat ovat edelleen houkuttelevia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä”, Yrjölä kertoo.

 

Median yhteydenotot:
S-Pankin viestintä, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi