Gå direkt till innehållet

Inlösningar i S-Banken Bostad Specialplaceringsfond begränsas i syfte att säkerställa andelsägarnas och fondens intressen

2024-03-26

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse har fattat ett beslut om att begränsa utbetalningen av inlösningar i S-Banken Bostad Specialplaceringsfond i syfte att säkerställa andelsägarnas och fondens intressen på lång sikt i det rådande exceptionella marknadsläget. Begränsningen gäller inlösenorder som överstiger 5 000 euro och som har lämnats in mellan den 31 augusti 2023 och den 29 februari 2024. Inlösningar betalas ut upp till 5 000 euro. Det innebär att cirka två tredjedelar av inlösenordern genomförs till fullt belopp.

I enlighet med 8 § i fondens stadgar begränsas inlösningar i S-Banken Bostad Specialplaceringsfond, eftersom de har överstigit fem procent av fondens nettovärde.  

Begränsningarna av inlösningar gäller inlösenorder som har lämnats in efter klockan 16 den 31 augusti 2023 och före klockan 16 den 29 februari 2024 och som överstiger 5 000 euro.

Begränsningen av inlösningar innebär att inlösenorder som andelsägare har lämnat in förfaller till den del det belopp som ska lösas in överstiger 5 000 euro. Inlösenorder som har förfallit överförs inte automatiskt till nästa inlösningstidpunkt, utan andelsägare kan vid behov lämna in en ny inlösenorder till fonden före klockan 16.00 den 30 augusti 2024. Sådana inlösningar genomförs enligt fondens värde per den 28 februari 2025, om fonden har tillräckliga kontanta medel för att genomföra inlösningarna.

Alla inlösningar där order har lämnats in före klockan 16.00 den 29 februari 2024 betalas ut till fullt belopp upp till 5 000 euro. Inlösningarna genomförs enligt fondens värde per den 30 augusti 2024 och betalas ut senast den 11 oktober 2024 enligt fondens stadgar.

Antalet inlämnade inlösenorder är cirka 1 600, sammanlagt cirka 40 miljoner euro, vilket motsvarar cirka tolv procent av fondens nettovärde. Inlösningar betalas ut för sammanlagt cirka 4,5 miljoner euro. Sett till antalet genomförs cirka två tredjedelar av inlösenordern till fullt belopp. Begränsningen av inlösningar berör ungefär 600 andelsägare.

Beslutet om att begränsa inlösningar bygger på ett exceptionellt marknadsläge och fondförvaltaren S-Banken Fondbolag Ab:s bedömning av att begränsningen av inlösningar ligger i andelsägarnas och fondens intresse.

Fastighetsmarknaden i Finland befinner sig i ett exceptionellt läge till följd av att räntorna har stigit avsevärt. I Finland är en stor del av bostadslånen bundna till en referensränta för högst tolv månader. Förändringar i räntenivån återspeglas också snabbt i bostadspriserna och handelsvolymen. 
”Antalet fastighetstransaktioner mellan institutionella investerare var till och med cirka 65 procent mindre under 2023 än året innan. Även på konsumentmarknaden har antalet bostadsköp varit betydligt mindre än under tidigare år och bostadspriserna har sjunkit”, säger Ville Yrjölä, direktör med ansvar för S-Bankens fastighetsfonder.

Begränsningen av inlösningar gör det möjligt för fonden att bedriva verksamhet enligt sin investeringsstrategi, även i detta exceptionella marknadsläge, samtidigt som den säkerställer en likabehandling av andelsägarna.

”Genom att begränsa de största inlösningarna kan vi förbättra hanteringen av fondens likviditet och säkerställa både andelsägarnas och fondens intressen. Vi anser att fastighets- och bostadsmarknaden i Finland fortfarande tillhandahåller attraktiva investeringsobjekt på lång sikt”, säger Yrjölä.

 

Presskontakter:
S-Bankens kommunikation, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi