Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia erikoissijoitusrahastoissa S-Pankki Asunto, S-Pankki Kiinteistövarainhoito, S-Pankki Metsä, S-Pankki Toimitila, S-Pankki Tontti ja S-Pankki Uudistava Maatalous

5.4.2023

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n (”rahastoyhtiö”) hallitus on 19.12.2022 ja 16.2.2023 päättänyt sääntömuutoksista, jotka tulevat voimaan 5.5.2023.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston sääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

Sääntöjen 8 §:ään on lisätty mahdollisuus rahaston lunastusten rajoittamiseen. Mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen kokonaismäärä lunastuspäivänä ylittää kolme (3) prosenttia rahaston nettoarvosta (NAV), rahastoyhtiö voi päättää rajoittaa toteutettavien lunastusten määrää, jos se on rahaston osuudenomistajien edun mukaista. Vaikka rahastoyhtiö päättäisi rajoittaa lunastuksia, voi se tehdä päätöksen kaikkien lunastustoimeksiantojen toteuttamisesta tiettyyn euromäärään saakka. Päätös rajoittamisesta voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiannot on jätetty rahastoyhtiölle. Toteuttamatta jääneet lunastustoimeksiannot raukeavat. Rahastolla on lunastuspäivä neljä kertaa vuodessa.

S-Pankki Kiinteistövarainhoito Erikoissijoitusrahaston, S-Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston, S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston, S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston ja S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahaston sääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

Sääntöjen 8 §:ään on lisätty mahdollisuus rahaston lunastusten rajoittamiseen. Mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen kokonaismäärä lunastuspäivänä ylittää viisi (5) prosenttia rahaston nettoarvosta (NAV), rahastoyhtiö voi päättää rajoittaa toteutettavien lunastusten määrää, jos se on rahaston osuudenomistajien edun mukaista. Vaikka rahastoyhtiö päättäisi rajoittaa lunastuksia, voi se tehdä päätöksen kaikkien lunastustoimeksiantojen toteuttamisesta tiettyyn euromäärään saakka. Päätös rajoittamisesta voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiannot on jätetty rahastoyhtiölle. Toteuttamatta jääneet lunastustoimeksiannot raukeavat. Rahastoilla on lunastuspäivä kaksi kertaa vuodessa. Poikkeuksena S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston C-osuussarja, jonka lunastuspäivä on kerran vuodessa.

Lisäksi kaikkien aiemmin mainittujen rahastojen sääntöjen 8 §:ssä on selkeytetty, että rahasto-osuuksien vaihto on mahdollinen rahaston lunastuspäivänä.

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston sääntöjen 8 §:ssä mainittujen merkintäajankohtien muotoilua on täsmennetty. Muutoksella ei ole vaikutusta rahaston toimintaan.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen liitteenä ja kunkin rahaston rahastokohtaisella sivulla s-pankki.fi/rahastot.

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

Säännöt 5.5.2023 alkaen:

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 165 kt)

S-Pankki Kiinteistövarainhoito Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 149 kt)

S-Pankki Metsä Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 140 kt)

S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 129 kt)

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 125 kt)

S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 167 kt)