Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki mukaan varainhoitajien kansainväliseen nollapäästöaloitteeseen

1.8.2023

S-Pankki jatkaa määrätietoista ilmastotyötä ja liittyy jäseneksi Net Zero Asset Managers -aloitteeseen.

S-Pankki Oyj on allekirjoittanut Net Zero Asset Managers -aloitteen (NZAM). Kyseessä on varainhoitoalan päästöaloite.

NZAM kannustaa varainhoitajia siihen, että niiden hallinnoimien sijoitussalkkujen kasvihuonepäästöt ovat nettotasolla nollassa viimeistään vuonna 2050. Aloite on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 Celsius-asteen lämpenemistavoitteen kanssa.

S-Pankin sijoitusjohtajan Mika Leskisen mukaan ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista ja se vaikuttaa lähes jokaiseen sijoituskohteeseen tavalla tai toisella. Tämän vuoksi se on myös riski, joka jokaisen sijoittajan on syytä tiedostaa. Leskisen mukaan aloitteeseen liittyminen on luontevaa jatkumoa jo tehdylle työlle S-Pankissa.

“Olemme tehneet jo pitkään määrätietoista ilmastotyötä. Salkkujemme toteutuneet merkittävät päästövähennykset perustuvat ilmastoystävällisten vertailuindeksien lisääntyneeseen käyttöön, asteittain tiukentuneeseen suhtautumiseen hiilen rooliin sähköntuotannossa ja kaivosteollisuudessa sekä uusien ilmastomyönteisempien tuotteiden lanseeraukseen. Tulemme jatkamaan samaa polkua myös tulevaisuudessa”, Leskinen sanoo.

”Olemme parhaillaan päivittämässä varallisuudenhoidon ilmastostrategiaa. Tämän päivitystyön ja aloitteeseen liittymisen myötä tulemme julkaisemaan seuraavan 12 kuukauden aikana lisätietoa päätösvähennystavoitteistamme. Olemme onnistuneet vähentämään jo noin 40 prosenttia osake- ja korkorahastojemme hiili-intensiteettiä vuoden 2019 tasoon verrattuna. Ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa tukee päätyötämme eli asiakkaidemme varojen huolellista ja tuottavaa sijoittamista.”

S-Pankki on osa S-ryhmää, jonka tavoitteena on olla oman toimintansa osalta vuonna 2025 hiilinegatiivinen eli poistaa ilmakehästä enemmän hiiltä kuin tuottaa sitä sinne.

Median yhteydenotot:
Mika Leskinen, sijoitusjohtaja, S-Pankki, p. 09 6134 6103, mika.leskinen@s-pankki.fi