Gå direkt till innehållet

S-Banken med i ett internationellt initiativ till nollutsläpp för kapitalförvaltare

2023-08-01

S-Banken fortsätter det målmedvetna klimatarbetet och ansluter sig till Net Zero Asset Managers-initiativet.

S-Banken Abp har skrivit under Net Zero Asset Managers-initiativet (NZAM). Det gäller ett utsläppsinitiativ inom kapitalförvaltningssektorn.

NZAM uppmuntrar kapitalförvaltare att senast 2050 nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser från de investeringsportföljer som kapitalförvaltarna förvaltar. Initiativet ligger i linje med målet om uppvärmning på 1,5 celsiusgrader, som fastställs i Parisavtalet.

Enligt S-Bankens investeringschef Mika Leskinen är klimatförändringarna en av vår tids största utmaningar och de påverkar nästan varje investeringsobjekt på ett eller annat sätt. Därför är de också en risk som varje investerare bör vara medveten om. Enligt Leskinen är anslutningen till initiativet en naturlig fortsättning på det arbete som S-Banken redan har utfört.

”Vi har redan under lång tid utfört ett målmedvetet klimatarbete. De stora utsläppsminskningar som har skett i våra portföljer bygger på att vi i större omfattning har använt klimatvänliga jämförelseindex, stegvis blivit mer strikta när det gäller kolets roll i elproduktionen och gruvindustrin och lanserat nya, mer klimatpositiva produkter. Vi fortsätter också i framtiden på samma spår”, säger Leskinen.

”För närvarande uppdaterar vi klimatstrategin för förmögenhetsförvaltningen. I och med uppdateringen och anslutningen till initiativet offentliggör vi under de närmaste tolv månaderna mer information om våra mål för utsläppsminskning. Vi har redan kunnat minska kolintensiteten i våra aktie- och räntefonder med ungefär 40 procent jämfört med nivån 2019. Beaktandet av klimatförändringarna i investeringsverksamheten stöder vårt huvudsakliga arbete, nämligen noggranna och lönsamma investeringar av kundernas tillgångar.”

S-Banken är en del av S-gruppen, som syftar till att gruppens verksamhet ska vara koldioxidnegativ 2025, dvs. avlägsnar en större mängd koldioxid från atmosfären än vad den släpper ut.

Presskontakter:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 09 6134 6103, mika.leskinen@s-pankki.fi