Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuvat 8.12.2023

8.11.2023

Rahaston nimeksi tulee S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto.

Rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti pääasiassa yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin painottaen yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta. Rahasto tekee kestäviä sijoituksia, painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Rahaston kestävyystavoitteina ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilipäästöjen vähentäminen, joita edistetään muun muassa vertailuindeksiin sisältyviin yhtiöihin sijoittamalla. Rahaston vertailuindeksinä toimii EU:n Pariisin ilmastosopimuksen mukainen vertailuindeksi, joka painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita sekä yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisäksi vertailuindeksi painottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Rahasto voi jatkossakin sijoittaa tunnettuja tuotemerkkejä edustavien yritysten osakkeisiin, mikäli yhtiöt muilta osin ovat rahaston sääntöjen ja sijoituspolitiikan mukaisia.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt sääntömuutoksista 17.4.2023 ja Finanssivalvonta on 29.6.2023 vahvistanut säännöt, jotka tulevat voimaan 8.12.2023. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahaston uusiin sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen liitteenä sekä rahaston rahastokohtaisella sivulla s-pankki.fi/rahastot.

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

Rahaston säännöt 8.12.2023 alkaen

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahaston säännöt 8.12.2023 alkaen (136 kt)