Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin Kiinteistörahastokatsaus: Suomalaiset edelleen kiinnostuneita kiinteistörahastoista – omistajamäärät kasvussa

20.6.2023

Suomalaisten kiinnostus kiinteistöihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin jatkui vakaana vuonna 2022, vaikka markkinoilla tapahtui selvä muutos. Tämä käy ilmi S-Pankin Kiinteistörahastokatsauksesta, jossa tarkastellaan muutoksia rahastoihin tehtyjen sijoitusten ja rahastojen omistajien määrissä.

Kiinteistörahastojen osuudenomistajien määrä jatkaa kasvuaan. Kasvu on jatkunut, vaikka markkinaympäristö on muuttunut selvästi vuonna 2023. Kiinteistömarkkinat ovat hiljentyneet merkittävästi, ja moni kiinteistörahasto on raportoinut lunastusten kasvusta.

Huhtikuun 2023 lopussa kiinteistöihin sijoittavilla erikoissijoitusrahastoilla oli lähes 105 000 osuudenomistajaa, mikä tarkoittaa noin 5 prosentin kasvua vuodentakaisesta, jolloin osuudenomistajia oli lähes 100 000. Tieto käy ilmi S-Pankin Kiinteistörahastokatsauksesta (PDF).

"Kiinteistösijoittaminen rahastojen avulla on harkinnanarvoinen vaihtoehto myös tilanteessa, jossa kiinteistöjen arvot ovat laskeneet tuntuvasti. Tällaisessa tilanteessa kiinteistörahastot tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa riskiä sekä mahdollisuuden hyötyä ammattimaisesta kiinteistösalkun hoidosta ja pitkäjänteisestä arvonkehityksestä. Vaikka markkinoiden hiljentyminen näkyy kiinteistöjen arvojen laskuna, kiinteistörahastojen pitkän aikavälin potentiaali ja vakaa kassavirta voivat tarjota houkuttelevia tuottoja sijoittajille", arvioi S-Pankin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Aarne Markkula.

S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Kiinteistöt tuottaa asiakkailleen kiinteistöjohtamisen palveluita, ja Markkulalla on 25 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnasta. Kiinteistömarkkinoiden alkuvuotta Markkula kuvailee vaisuksi.

”Suomessa tehdyt kiinteistökaupat vilkastuivat hieman vuonna 2022, ja kauppojen volyymi nousi 7,2 miljardiin euroon. Kuitenkin jo vuoden 2022 loppupuolelta alkaen kiinteistökauppa on merkittävästi hiljentynyt”, Markkula sanoo.

KTI Kiinteistötiedon keräämien tilastojen mukaan Suomen markkinoilla toimii noin 21 erikoissijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa kiinteistöihin, kuten asuntoihin, tontteihin tai toimitiloihin. Näiden rahastojen kokonaisarvo (GAV) oli vuoden 2022 lopussa noin 11,8 miljardia euroa, mikä on kasvua edellisvuoteen verrattuna, jolloin kokonaisarvo oli 10,5 miljardia euroa.

Tonttirahastot kiinnostavat

Markkinatilanteessa, jossa inflaatio on voimakasta, erityisesti tonttirahastoihin on kohdistunut kiinnostusta. Rahastojen omistamien tonttien vuokrat ovat yleensä sidottu indekseihin, jotka seuraavat kustannusten nousua, mikä tekee rahastoihin tehdyistä sijoituksista käytännössä inflaatiosuojattuja.

"Tähänastisen kehityksen perusteella uskon, että suomalaisten kiinnostus kiinteistöihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin säilyy vahvana laskusuhdanteesta huolimatta. Suhdanteet tulevat ja menevät, mutta kaupungistumisen tuoma tarve kiinteistöille ei katoa. Markkinoiden tuntuva viilentyminen avaa myös mahdollisuuksia niin kiinteistörahastoille kuin kiinteistöjen kehittämisestä kiinnostuneille markkinatoimijoille", toteaa Aarne Markkula.

Median yhteydenotot:

Aarne Markkula, toimitusjohtaja, S-Pankki Kiinteistöt Oy, aarne.markkula@s-pankki.fi, p. 09 6134 6710

Lue S-Pankin Kiinteistörahastokatsaus 1/2023 (PDF, 451 kt)

Tutustu S-Pankki Tonttiin

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Lue lisää

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Tämä on mainos. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.
Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin. Rahastoesitteet ovat saatavilla s-pankki.fi/sijoittaminen.