Gå direkt till innehållet

S-Bankens Fastighetsfondöversikt: Finländarna är fortfarande intresserade av fastighetsfonder – antalet andelsägare ökar

2023-06-21

Finländarnas intresse för specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter fortsatte att vara stabilt under 2022, trots att det skedde en tydlig förändring på marknaden. Detta framgår av S-Bankens Fastighetsfondöversikt som granskar förändringar i investeringsvolymen och antalet andelsägare i fonderna.

Antalet andelsägare i fastighetsfonderna fortsätter att öka. Antalet har fortsatt att öka, trots att marknadsmiljön förändrades avsevärt 2023. Fastighetsmarknaden har blivit betydligt mer stillsam och många fastighetsfonder har rapporterat om en ökning av antalet inlösningar.

I slutet av april 2023 hade de specialplaceringsfonder som investerade i fastigheter nästan 105 000 andelsägare. Det innebär en ökning med cirka 5 procent jämfört med året innan, då fonderna hade nästan 100 000 andelsägare. Detta framgår av S-Bankens Fastighetsfondöversikt (PDF).

”Att investera i fastigheter via fonder är ett alternativ värt att överväga, också om fastigheternas värde har gått ned betydligt. I en sådan situation gör fastighetsfonder det möjligt att diversifiera risken och dra nytta av en professionellt förvaltad fastighetsportfölj och en långsiktig värdeutveckling. Trots att den avtagande marknaden märks som en nedgång i fastigheternas värde, kan fastighetsfondernas långsiktiga potential och det stabila kassaflödet erbjuda investerarna lockande avkastning”, säger Aarne Markkula, verkställande direktör för S-Bank Fastigheter Ab.

S-Bank Fastigheter ingår i S-Banken-koncernen och tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning för sina kunder. Markkula har 25 års erfarenhet av fastighetsaffärsverksamhet. Markkula beskriver inledningen på året på fastighetsmarknaden som svag.

”Fastighetshandeln i Finland ökade något under 2022 och handelsvolymen steg till 7,2 miljarder euro. Fastighetshandeln avtog dock avsevärt redan i slutet av 2022”, säger Markkula.

Enligt statistik som samlats in av KTI Kiinteistötieto finns det på den finländska marknaden cirka 21 specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter, såsom bostäder, tomter eller affärslokaler. I slutet av 2022 var det totala värdet av dessa fonder (GAV) cirka 11,8 miljarder euro, vilket är en ökning jämfört med året innan, då det totala värdet uppgick till 10,5 miljarder euro.

Tomtfonder intresserar

I ett marknadsläge med kraftig inflation har i synnerhet tomtfonder varit intressanta. Hyrorna för de tomter fonderna äger är vanligen bundna till index som följer kostnadsökningen, vilket innebär att investeringar i fonderna i praktiken är inflationsskyddade.

”Utifrån utvecklingen hittills tror jag att finländarnas intresse för specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter är fortsatt starkt trots en recession. Konjunkturer kommer och går, men fastighetsbehovet som urbaniseringen för med sig försvinner inte. Den kraftiga avmattningen av marknaden öppnar också upp möjligheter för såväl fastighetsfonder som marknadsaktörer som är intresserade av att utveckla fastigheter”, konstaterar Aarne Markkula.

Presskontakter:
Aarne Markkula, verkställande direktör, S-Bank Fastigheter Ab, aarne.markkula@s-pankki.fi, tfn. 09 6134 6710

Läs S-Bankens Fastighetsfondöversikt 1/2023 (PDF,  405 kB)

 

Läs mer om S-Banken Tomt

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Läs mer

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-pankki.fi/sv/spara-och-investera