Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia osassa S-Pankki-rahastoja

16.5.2022

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 21.2.2022 päättänyt sääntömuutoksista rahastoissa S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahasto, S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Sijoitusrahasto, S-Pankki Varainhoito 100 Sijoitusrahasto, S-Pankki Varainhoito 30 Sijoitusrahasto, S-Pankki Varainhoito 50 Sijoitusrahasto, S-Pankki Varainhoito 70 Sijoitusrahasto, S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100 Sijoitusrahasto ja S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 Sijoitusrahasto. Finanssivalvonta on 15.3.2022 vahvistanut säännöt, jotka tulevat voimaan 16.6.2022.

Erikoissijoitusrahaston S-Pankki Korkovarainhoito ja sijoitusrahastojen S-Pankki Varainhoito 100, S-Pankki Varainhoito 30, S-Pankki Varainhoito 50, S-Pankki Varainhoito 70, S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100 ja S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 sääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

Rahastokohtaisiin sääntöihin on lisätty 7 § koskien rahasto-osuuksien merkintää, vaihtoa ja lunastusta. Sääntömuutoksen yhteydessä rahastojen toimeksiantojen katkoaikaa on aikaistettu kello 16:sta kello 14:ään. Sääntömuutoksen voimaantuloon saakka toimeksiannot toteutetaan nykyisen katkoajan mukaisesti. Muutoksen tultua voimaan, toimeksiannot toteutetaan noudattaen uutta katkoaikaa, joka poikkeaa useimpien muiden S-Pankki-rahastojen katkoajasta.

Sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen merkintä-, lunastus- tai vaihtotoimeksianto, jonka rahastoyhtiö on vastaanottanut pankkipäivänä ennen kello 14:00, ja jonka merkintäsumma on kyseisenä päivänä ennen klo 14:00 rahastoyhtiön käytettävissä, toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan arvoon. Jos rahastoyhtiö on vastaanottanut toimeksiannon kello 14:00 jälkeen tai sellaisena päivänä, joka ei ole pankkipäivä, katsotaan toimeksianto annetuksi rahastoyhtiölle seuraavana pankkipäivänä.

Rahastojen sääntöjen 16 §:ään on lisätty maininta rahaston kestävyydestä (pl. S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahasto ja S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 Sijoitusrahasto). Lisäksi rahastojen sääntöjen 16 §:n muotoiluun on tehty teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutusta rahastojen toimintaan.

Rahastojen sääntöjen 17 §:ssä hallinnointipalkkion enimmäismäärä on yhtenäistetty ja se on jatkossa enintään 1,5 %. Rahastoista perittävät hallinnointipalkkiot eivät muutu sääntömuutoksen yhteydessä.

Sijoitusrahaston S-Pankki High Yield Eurooppa sääntöjen 16 §:ssä on korjattu Moody’s -luottoluokitus ja poistettu rajoitus sijoittaa rajoitetusti luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen liitteenä ja verkkosivuillamme s-pankki.fi/rahastot.


S-PANKKI RAHASTOYHTIÖ OY
Hallitus
Mikonkatu 9
00100 Helsinki

 

Säännöt 16.6.2022 alkaen

S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahaston säännöt
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito 100 Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito 30 Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito 50 Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito 70 Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100 Sijoitusrahaston säännöt
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 Sijoitusrahaston säännöt