Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 18.3.2022

18.2.2022

S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahaston sääntöihin on lisätty kohta rahaston kulujen jaksottamismenetelmästä. Jaksotusmenetelmä koskee sijoitusten hankinnasta ja rahaston rahoituksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja. Menetelmä on perusteltu rahaston sijoitusten pitkäaikaisen luonteen takia ja sen avulla tasataan kulujen vaikutusta rahaston arvoon ja samalla edistäen osuudenomistajien yhdenvertaisuutta eri sijoitusajankohtina.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt sääntömuutoksesta 21.1.2022. Muutos tulee voimaan 18.3.2022, eikä se edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutos ei vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin.

Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua verkkosivuillamme.