Gå direkt till innehållet

Stadgarna för specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk ändras den 18 mars 2022

2022-02-18

I stadgarna för specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk har man infört en punkt om periodiseringsmetoden för fondens kostnader. Periodiseringsmetoden gäller engångskostnader för investeringar och för fondens finansiering. Metoden är motiverad på grund av investeringarnas långsiktiga natur och den bidrar till att jämna ut kostnadernas inverkan på fondens värde samtidigt som den främjar jämlikhet mellan andelsägarna under olika investeringstidpunkter.


S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade beslut om ändringen av stadgarna den 21 januari 2022. Ändringen träder i kraft den 18 mars 2022 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

Fondernas nya stadgar finns på vår webbplats.