Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Top Yield Erikoissijoitusrahasto sulautuu S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahastoon 29.4.2022

15.3.2022

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt, että S-Pankki Top Yield Erikoissijoitusrahasto (”sulautuva rahasto”) sulautuu S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahastoon (”vastaanottava rahasto”). Finanssivalvonta on antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan 17.2.2022. Sulautumisen voimaantulopäivä on 29.4.2022. Sulautuminen on osa rahastovalikoiman kehittämistä.

Sulautumisten vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Sulautumisen yhteydessä sulautuvan rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksiksi. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia osuudenomistajille. Sulautuvien rahastojen osuudenomistajille on lähetetty tarkempaa lisätietoa sulautumisen vaikutuksista kirjeitse tai viestillä verkkopankissa.

Lunastus ennen sulautumisia ja lisätietoja

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet muihin. S-Pankki-rahastojen rahasto-osuuksiin ennen sulautumista, kuitenkin viimeistään 22.4.2022 ennen klo 16.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkioita, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa.

Tarvittaessa saat lisätietoja S-Pankin asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ja aukioloajat voit tarkistaa verkkosivuilta osoitteessa s-pankki.fi/otayhteytta.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite, rahastoesite, säännöt sekä puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteessa s-pankki.fi/rahastot. Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:stä, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.

S-PANKKI RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki