Gå direkt till innehållet

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond fusioneras med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond den 29 april 2022

2022-03-15

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond (nedan den överlåtande fonden) fusioneras med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond (nedan den övertagande fonden). Den 17 februari 2022 gav Finansinspektionen tillstånd att verkställa fusionen av fonderna. Fusionen träder i kraft den 29 april 2022. Fusionen är ett led i utvecklingen av fondutbudet.

Fusionernas inverkan på andelsägarna

Den överlåtande fondens tillgångar och åtaganden överförs till den övertagande fonden. I samband med fusionen byts andelsägarnas fondandelar i den överlåtande fonden automatiskt ut mot fondandelar i den övertagande fonden. Fusionen förutsätter inga åtgärder av fondernas andelsägare. Fusionen förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare. Till andelsägarna i de överlåtande fonderna har vi skickat ett meddelande per brev eller via webbanken med närmare information om vilken inverkan fusionen har.

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Andelsägarna i den överlåtande fonden har rätt att lösa in (sälja) sina fondandelar eller byta ut dem mot fondandelar i andra S-Banken-fonder före fusionen, dock senast den 22 april 2022 före klockan 16.00. Ingen avgift tas ut för inlösen eller byte, men eventuell överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust realiseras i beskattningen.

Vid behov får du mer information från S-Bankens kundtjänst. Du kan kontrollera kundtjänstens kontaktuppgifter och öppettider på s-banken.fi/kontaktaoss.

Faktablad, fondprospekt, stadgar samt halvårsrapporter och årsredovisningar för den övertagande fonden finns på s-banken.fi/fonder. Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen samt mer information om fusionen finns att tillgå på S-Banken Fondbolag Ab, Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors.

S-BANKEN FONDBOLAG AB

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors