Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki tuo markkinoille listaamattomiin yhtiöihin sijoittavan rahaston

25.5.2021

Moni sijoittaja hyötyisi sijoitustensa hajauttamisesta perinteisten omaisuusluokkien, kuten osake- ja korkosijoitusten, ulkopuolelle. Listattuihin yhtiöihin verrattuna pörssin ulkopuolisiin yhtiöihin sijoittaminen on kuitenkin työläämpää. Uusi erikoissijoitusrahasto tarjoaa kätevän väylän pääomasijoituksiin, joka on auki myös muille kuin suurille institutionaalisille sijoittajille. 

S-Pankki tuo markkinoille uudenlaisen rahaston, joka sijoittaa varansa listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin sekä jälkimarkkinoilta ostettuihin rahasto-osuuksiin.

S-Pankki Global Private Assets -erikoissijoitusrahaston (S-Pankki GPA) avulla voi hankkia vaivattomasti laadukkaan ja hyvin hajautetun portfolion sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. S-Pankki GPA on syöttörahasto, joka sijoittaa Hamilton Lane Global Private Assets -rahastoon.

Sijoitukset listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa markkinariskiä, sillä niiden hinnat muodostuvat pörssien ulkopuolella.

”Omiin suoriin pääomasijoituksiin verrattuna etuna on huomattavasti pienempi määrä hallinnollista työtä. Pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, mutta rahaston hyviin puoliin kuuluu se, että siihen voi  tehdä lisämerkintöjä tai lunastaa varojaan kuukausittain”, pääomasijoituksista vastaava johtaja Ilona Karppinen S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnasta kertoo. 

Kohderahaston salkunhoidosta vastaa sijoituspalveluyhtiö Hamilton Lane. Hamilton Lane on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut pääomarahastoihin ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Viime vuoden lopussa yhtiön hallinnoitavat varat olivat 76 miljardia dollaria, joiden lisäksi sillä oli konsultatiivisessa varainhoidossa 581 miljardin dollarin asiakasvarallisuus. Kohderahasto Hamilton Lane Global Private Assets on toiminut vuodesta 2019 lähtien ja sen koko oli maalis-huhtikuun vaihteessa yli 800 miljoonaa dollaria. 

Kohderahaston sijoituksista noin 60 prosenttia on kanssasijoituksia pääomasijoitusrahastojen kanssa ja noin 40 prosenttia sijoituksia jälkimarkkinoilta ostettuihin pääomarahasto-osuuksiin. Sijoitukset painottuvat Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, ja eri toimialoilla operoivien listaamattomien yhtiöiden osakkeet muodostavat kolme neljännestä salkusta ja lainat noin 15 %.

Ilona Karppinen kertoo, että S-Pankki GPA on rahastomuotonsa takia hyvä valinta monelle suomalaiselle sijoittajalle, sillä erikoissijoitusrahaston toiminta on entuudestaan tuttua. Erikoissijoitusrahastoa hallinnoi S-Pankki-konserniin kuuluva FIM Varainhoito Oy. Rahasto soveltuu ammattimaisille sekä kokeneille ja perehtyneille ei-ammattimaisille sijoittajille.

”Institutionaalisen sijoittajan kannalta erikoissijoitusrahaston etuihin lukeutuu myös se, että mahdollinen pääomasijoituksille määritelty tavoiteallokaatio on helpompi saavuttaa, koska rahaston varat on aina sijoitettu kokonaisuudessaan. Näin halutun allokaation saavuttaminen tai ylläpitäminen ei riipu pääomakutsujen aikatauluista”, Karppinen kertoo. 

Sijoitukset S-Pankki GPA -rahastoon ovat mahdollisia kesäkuun alusta lähtien.

Lisätietoja: 

Ilona Karppinen, johtaja, pääomasijoitukset, p. 050 361 0858, ilona.karppinen@fim.com