Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Kasvua laajalla rintamalla – vahva päätös vuodelle

3.2.2021

S-Pankin keskeisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkoi kasvamistaan poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Toinen vuosipuolisko oli toipumisen aikaa ja kannattavuus parani etenkin vuoden jälkipuoliskolla.

S-Pankki-konsernin ydinliiketoiminta jatkoi tervettä kehitystään tammi-joulukuussa 2020 koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta huolimatta. Kasvu oli laaja-alaista ja useiden keskeisten tuotteiden, kuten lainojen, korttien ja rahastojen kysyntä kasvoi, kun yhä useammat asiakkaat valitsivat S-Pankin pääasialliseksi pankikseen.

"Vuosi 2020 on nyt takana ja historiankirjoissa se tullaan muistamaan koronaviruksen synnyttämästä pandemiasta. Tuotteidemme kysynnän kasvu pandemian keskellä kertoo siitä, että S-Pankista on kasvanut täyden palvelun pankki S-ryhmän asiakasomistajille, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen ylivoimaista helppoutta ja hyötyä", S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sanoo.

"Kulunut vuosi on vaatinut paljon meiltä kaikilta ja olen kiitollinen asiakkaillemme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen", Ylihurula lupaa.

S-Pankin liiketoiminnan tuotot kasvoivat tammi-joulukuussa 3,4 prosenttia edellisvuodesta 173,9 miljoonaan euroon ja etenkin nettopalkkiotuotot kehittyivät merkittävästi. Olosuhteisiin nähden S-Pankki selviytyi hyvin vuodesta 2020. Saamisten arvonalentumisten odotettu lisääntyminen painoi kuitenkin tulosta.

Koko vuoden liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna 29,0 miljoonaa euroa. Tuloskehitys parani kuitenkin merkittävästi vuoden loppua kohden ja loka-joulukuun liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa oli 41,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Asuntolainauksen kasvu 5,5-kertaista markkinoihin verrattuna

S-Etukortti Visa -korttien käyttö laski koronakriisin alkuvaiheessa. Kotimaan yleisen kulutuksen voimistuessa korttien käyttö palasi vuodentakaista vilkkaammaksi. Korttien euromääräinen käyttö kasvoi tammi-joulukuussa 3,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Myös asuntolainaus kasvoi selvästi. Asuntolainahakemusten määrä laski hetkellisesti keväällä mutta nousi sen jälkeen edellisvuotta korkeammalle tasolle. Marraskuussa S-Pankin osuus rahalaitosten asuntolainataseiden kasvusta edelliseltä 12 kuukaudelta oli 15,2 prosenttia (16,0). S-Pankin asuntolainakanta kasvoi samalla ajanjaksolla 5,5-kertaista vauhtia koko markkinoihin verrattuna.

Hallinnoitavat varat kasvoivat yrityskaupan vetämänä 19,3 prosenttia 10,8 miljardiin euroon. Myös S-Pankki- ja FIM-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli keskimääräistä vahvempaa ja kaikkien hallinnoitavien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä nousi 330 000:een vuodentakaisesta 292 000:sta.

 

S-Pankin tunnuslukuja

1–12/2020

1–12/2019

Muutos, %

talletukset, mrd. €

6,9

5,9

16,4

luottokanta, mrd. €

5,4

4,8

13,9

hallinnoitavat varat, mrd. €

10,8

9,0

19,3

 

 

 

 

tuotot yhteensä, M€

173,9

168,1

3,4

    korkokate

89,3

86,1

3,7

    nettopalkkiotuotot

67,0

60,3

11,2

liikevoitto, M€

21,0

29,0

-27,4

oman pääoman tuotto

3,3 %

5,2 %

 

 

 

 

 

vakavaraisuussuhde 

15,7 %

16,3 %

 

 

S-Pankin tunnuslukuja

10–12/2020

10–12/2019

Muutos, %

tuotot yhteensä, M€

51,1

45,1

13,5

    korkokate

21,6

22,2

-3,0

    nettopalkkiotuotot

20,8

15,9

31,0

liikevoitto, M€

8,3

5,9

41,6

 

Lisätietoja:
Pekka Ylihurula, toimitusjohtaja, S-Pankki, p. 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Pankin tilinpäätöstiedote 2020 (pdf)