Gå direkt till innehållet

S-Bankens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2020: Tillväxt på bred front – ett starkt avslut på året

2021-02-03

Efterfrågan på S-Bankens centrala produkter och tjänster fortsatte att öka trots det exceptionella året. Det senare halvåret präglades av återhämtning, och lönsamheten förbättrades i synnerhet i slutet av året.

S-Banken-koncernens kärnverksamhet fortsatte att utvecklas positivt i januari–december 2020 trots coronaviruspandemin. Tillväxten omfattade många områden, och efterfrågan på flera centrala produkter, såsom lån, kort och fonder ökade, då allt fler kunder valde S-Banken till sin primära bank.

”År 2020 är nu förbi, och vi kommer att minnas året som ett coronavirusår. Den ökade efterfrågan på våra produkter under pandemin tyder på att S-Banken har blivit en bank med komplett service för S-gruppens ägarkunder som kan erbjuda sina kunder överlägset lättanvända och nyttiga tjänster”, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

”Det gångna året har krävt mycket av oss alla, och jag är tacksam över det förtroende som våra kunder visat för oss. Vi arbetar varje dag för att ge var och en möjligheter till en lite mer förmögen morgondag”, säger Ylihurula.

I januari–december ökade S-Bankens rörelseintäkter med 3,4 procent från året innan, och de uppgick till 173,9 miljoner euro. I synnerhet nettoprovisionsintäkterna utvecklades positivt. Med tanke på omständigheterna klarade sig S-Banken mycket bra under 2020. Den förväntade ökningen i nedskrivningarna av fordringar belastade dock resultatet.

Rörelsevinsten för hela året var 21,0 miljoner euro, medan den året innan var 29,0 miljoner euro. Resultatutvecklingen förbättrades dock avsevärt mot slutet av året, och rörelsevinsten på 8,3 miljoner euro för oktober–december var 41,6 procent större än året innan.

Bostadslånen ökade 5,5 gånger mer än marknaden

Användningen av S-Förmånskort Visa minskade i början av coronaviruspandemin. När den allmänna konsumtionen i Finland började öka igen, blev kortanvändningen till slut livligare än året innan. I euro ökade kortanvändningen i januari–december med 3,4 procent från året innan.

Även bostadslånen ökade avsevärt. Antalet ansökningar om bostadslån sjönk tillfälligt på våren, men därefter steg antalet till en högre nivå än året innan. I november var S-Bankens andel av tillväxten för finansinstitutens bostadslån 15,2 procent (16,0) från de 12 föregående månaderna. Under perioden ökade S-Bankens bostadslånestock 5,5 gånger snabbare än hela marknaden.

Det förvaltade kapitalet ökade till följd av ett företagsförvärv med 19,3 procent och uppgick till 10,8 miljarder euro. Även S-Banken- och FIM-fondernas nettoteckningar utvecklades starkare än i genomsnitt, och antalet andelsägare i alla förvaltade fonder ökade till 330 000 från 292 000 året innan.

 

S-Bankens nyckeltal

1-12/2020

1-12/2019

Ändring, %

insättningar, md €

6,9

5,9

16,4

kreditstock, md €

5,4

4,8

13,9

förvaltat kapital, md €

10,8

9,0

19,3

 

 

 

 

intäkter totalt, M€

173,9

168,1

3,4

    räntenetto

89,3

86,1

3,7

    nettoprovisionsintäkter

67,0

60,3

11,2

rörelsevinst, M€

21,0

29,0

-27,4

avkastning på eget kapital

3,3 %

5,2 %

 

 

 

 

 

kapitaltäckningsgrad 

15,7 %

16,3 %

 

 

S-Bankens nyckeltal

10-12/2020

10-12/2019

Ändring, %

intäkter totalt, M€

51,1

45,1

13,5

    räntenetto

21,6

22,2

-3,0

    nettoprovisionsintäkter

20,8

15,9

31,0

rörelsevinst, M€

8,3

5,9

41,6

 

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Bank Financial Statements Bulletin 2020 (pdf, in English)