Siirry suoraan sisältöön

S-Pankille palkinto työntekijöiden tasa-arvoisesta kohtelusta

4.11.2021
S-Pankissa tehty pitkäjänteinen työ henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen palkittiin tänään Ammattiliitto Pron vuosittaisella tasa-arvopalkinnolla. Kiitosta sai muun muassa S-Pankin muokatun työn malli, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden työssä jatkamisen mahdollisuuksia työkyvyn heikentyessä.

Pääluottamusmies Virpi Ylönen, toimitusjohtaja Pekka Ylihurula ja henkilöstöjohtaja Merja Reinilä S-Pankista vastaanottivat tasa-arvopalkinnon.


Ammattiliitto Pro myönsi S-Pankille tasa-arvopalkinnon tunnustuksena ansiokkaista käytännön toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

”Tasa-arvopalkinnolla Pro haluaa palkita ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä työpaikoilta. S-Pankki palkittiin muokatun työn mallista, joka helpottaa työhön paluuta esimerkiksi sairauden jälkeen tai tukee työssä jaksamista, jos työntekijä kohtaa henkilökohtaiseen elämään liittyvän haasteen”, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

S-Pankin henkilöstöjohtaja Merja Reinilä iloitsee palkinnosta.

”Olemme kehittäneet käytäntöjämme pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti henkilöstömme tasa-arvoisen kohtelun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tasa-arvopalkinto on hieno tunnustus tähänastisesta työstä. Toki kehittämistyö jatkuu edelleen”, kertoo Reinilä.

S-Pankissa käytössä olevassa muokatun työn mallissa katse käännetään työkyvyn rajoitteista ja sairauspoissaoloista jäljellä olevaan työkykyyn ja työtehtäviin, joita työntekijä edelleen pystyy hoitamaan. Työntekijä ja esihenkilö voivat sopia muokatusta työstä myös ilman työterveyshuoltoa silloin, kun lääkärin arviolle ei ole tarvetta. Työntekijä saa täyttä palkkaa muokatun työn ajalta. Muokatun työn onnistumisen kannalta olennaista on se, että esihenkilöt ja kollegat suhtautuvat positiivisesti osatyökykyisiin henkilöihin ja arvostavat heidän työpanostaan.

Myös sukupuolten välinen tasa-arvo on S-Pankissa tärkeää ja se toteutuu esimerkiksi esihenkilörooleissa erinomaisesti, sillä tällä hetkellä puolet esihenkilöistämme on miehiä ja puolet naisia. Kaiken kaikkiaan tasapuolisuus ja tasa-arvo ovat S-Pankissa keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoamme. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että rekrytointihakemuslomakkeissa ei kysytä hakijan ikää tai sukupuolta.

”Mielestäni S-Pankissa työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, mikä lisää päivittäisen työn sujuvuutta ja tunnetta paremmasta työpaikasta”, sanoo S-Pankin prolainen pääluottamusmies Virpi Ylönen.

Ammattiliitto Pro jakaa vuosittain tunnustuksen työelämäteolle, joka parantaa miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa, työn ja perheen yhteensovittamista, tasa-arvosuunnittelua tai esimerkiksi seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisyä ja käsittelyä työpaikoilla. Palkinnon saajan valitsee Ammattiliitto Pron hallitus. Palkinto jaettiin tänään keskusjärjestö STTK:n Naisten Palkkapäivän yhteydessä.

Lue lisää palkinnosta Ammattiliitto Pron sivuilta
Lue lisää S-Pankista työnantajana