Gå direkt till innehållet

S-Banken tilldelas pris för likabehandling av anställda

2021-11-10
Den 4 november 2021 belönades det långsiktiga arbetet för personalens jämställdhet och likabehandling vid S-Banken med Fackförbundet Pros årliga jämställdhetspris. Erkännande fick bland annat S-Bankens modell för anpassat arbete, en modell som syftar till är att stöda de anställdas möjligheter att fortsätta i arbetet då arbetsförmågan blir nedsatt.

Fackförbundet Pro tilldelade S-Banken jämställdhetspriset som ett erkännande av förtjänstfulla praktiska åtgärder för att förverkliga jämställdhet och likabehandling.

”Med jämställdhetspriset vill Pro belöna och lyfta fram god praxis som tillämpas på olika arbetsplatser. S-Banken tilldelades priset för modellen för anpassat arbete. Modellen underlättar återgången till arbetet, till exempel efter sjukdom, eller stöder ork i arbetet när en anställd utsätts för en utmaning i sitt personliga liv”, säger Jorma Malinen, ordförande för Pro.

S-Bankens personaldirektör Merja Reinilä gläder sig över priset.

”Vi har på ett långsiktigt och målmedvetet sätt utvecklat våra förfaranden för att säkerställa att vår personal behandlas på ett jämlikt sätt och för trygga deras välbefinnande. Jämställdhetspriset är ett fint erkännande för det arbete vi hittills utfört. Självklart fortsätter utvecklingsarbetet fortfarande”, säger Reinilä.

I S-Bankens modell för anpassat arbete vänds blicken från begränsningar för en individs arbetsförmåga och från sjukfrånvaron till den återstående arbetsförmågan och de arbetsuppgifter som individen fortfarande kan utföra. En anställd och hens chef kan även komma överens om anpassat arbete utan företagshälsovård, om det inte finns något behov av en läkarbedömning. Den anställda får full lön under perioden för anpassat arbete. För att ett anpassat arbete ska lyckas är det viktigt att cheferna och kollegerna förhåller sig positiva till partiellt arbetsföra personer och uppskattar deras arbetsinsatser.

Även jämställdheten mellan könen är viktig i S-Banken. Den har uppnåtts utmärkt till exempel i chefspositionerna, eftersom hälften av våra chefer för närvarande är män och hälften kvinnor. Allt som allt är jämlikhet och jämställdhet centrala värderingar i S-Banken och de styr vår dagliga verksamhet och vårt beslutsfattande. Detta kan ses konkret till exempel i att vi varken ber den sökande uppge sin ålder eller sitt kön på ansökningsblanketterna vid rekrytering.

”Jag anser att de anställda behandlas jämlikt i S-Banken, vilket gör det dagliga arbetet smidigare och ökar känslan om en bättre arbetsplats” säger Virpi Ylönen, medlem i Pro och huvudförtroendeman vid S-Banken.

Fackförbundet Pro belönar en gång om året en arbetslivshandling som förbättrar lönejämställdheten mellan män och kvinnor, sammanjämkning av arbete och familj, jämställdhetsplanering eller förebyggande och behandling av trakasserier till exempel på grund av sexuell läggning och kön på arbetsplatserna. Pristagaren väljs av Fackförbundet Pros styrelse. Priset tilldelades idag i samband med centralorganisationen STTK:s Kvinnornas lönedag.

Läs mer om priset på Fackförbundet Pros webbplats

Läs mer om S-Banken som arbetsgivare