Siirry suoraan sisältöön

FIM- ja S-Pankki-rahastojen säännöt muuttuvat 7.10.2021

7.10.2021

FIM Varainhoito Oy:n hallitus on 17.6.2021 ja 24.8.2021 hyväksynyt FIM- ja S-Pankki-sijoitusrahastojen ja -erikoissijoitusrahastojen sääntöjä koskevat muutokset. Finanssivalvonta on 30.8.2021 vahvistanut muutokset, jotka tulevat voimaan 7.10.2021.

Säännöissä on vahvistettu rahastojen uudet nimet. S-Pankki tiedotti 2.9.2021 aloittavansa brändinsä uudistamisen. Osana uudistusta S-Pankki siirtyy toimimaan jatkossa myös varainhoidon puolella yhdellä, yhtenäisellä S-Pankki-brändillä.

Nimet muuttuvat kaikissa sijoitusrahastoissa ja osassa erikoissijoitusrahastoja. Lisäksi rahastojen sääntöihin on muutettu rahastoja hallinnoivan rahastoyhtiön nimi, joka muuttuu 1.10.2021 FIM Varainhoito Oy:stä S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:ksi. Rahastoyhtiön verkkosivu on jatkossa www.s-pankki.fi.

Rahastojen nimet muuttuvat seuraavasti:

Rahaston nykyinen nimi

Rahaston uusi nimi

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto

FIM Brands Sijoitusrahasto

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahasto

FIM Euro Sijoitusrahasto

S-Pankki Euro Valtionlaina Korko Sijoitusrahasto

FIM Eurooppa Sijoitusrahasto

S-Pankki Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

FIM European HY ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko Sijoitusrahasto

FIM Fenno Sijoitusrahasto

S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto

FIM Fossiiliton Eurooppa ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake Sijoitusrahasto

FIM Frontier Sijoitusrahasto

S-Pankki Reunamarkkinat Osake Sijoitusrahasto

FIM IG Green ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahasto

FIM Kehittyvä Korko Sijoitusrahasto

S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko Sijoitusrahasto

FIM Kehittyvät Markkinat ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake Sijoitusrahasto

FIM Korko Optimaattori Erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahasto

FIM Lyhyt Korko Sijoitusrahasto

S-Pankki Lyhyt Korko Sijoitusrahasto

FIM Metsä Erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Metsä Erikoissijoitusrahasto

FIM Passiivinen Eurooppa ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake Sijoitusrahasto

FIM Passiivinen USA ESG Sijoitusrahasto

S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake Sijoitusrahasto

FIM Top Yield Erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Top Yield Erikoissijoitusrahasto

FIM USA Sijoitusrahasto

S-Pankki USA Osake Sijoitusrahasto

FIM Varainhoito 50 Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito 50 Sijoitusrahasto

S-Pankki Säästäjä Maltillinen Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 Sijoitusrahasto

S-Pankki Säästäjä Uskalias Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100 Sijoitusrahasto

S-Säästörahasto Kohtuullinen Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito 70 Sijoitusrahasto

S-Säästörahasto Rohkea Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito 100 Sijoitusrahasto

S-Säästörahasto Varovainen Sijoitusrahasto

S-Pankki Varainhoito 30 Sijoitusrahasto

 

Tiettyjen yhdistelmärahastojen nimiin ja sijoituspolitiikkoihin on lisätty mainita rahaston osakepainosta neutraalitilanteessa. Edellä mainittujen rahastojen sijoitustoiminta säilyy kuitenkin ennallaan.

Sääntömuutosten yhteydessä sulautetaan toisiinsa rahastojen osuussarjoja. Sulautumiset koskevat seuraavia rahasto-osuussarjoja:

  • FIM Asuntotuotto A -osuussarja sulautuu S-Asuntorahasto-osuussarjaan, jonka nimi on jatkossa S-Pankki Asunto A -osuussarja
  • FIM Fossiiliton Eurooppa ESG A -osuussarja sulautuu S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa -osuussarjaan, jonka nimi on jatkossa S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A -osuussarja
  • FIM Metsä A -osuussarja sulautuu S-Metsärahasto -osuussarjaan, jonka nimi on jatkossa S-Pankki Metsä A -osuussarja
  • FIM Varainhoito 30 K -osuussarja sulautuu S-Säästörahasto Varovainen -osuussarjaan, jonka nimi on jatkossa S-Pankki Varainhoito 30 A K -osuussarja
  • FIM Varainhoito 70 -osuussarja sulautuu S-Säästörahasto Kohtuullinen -osuussarjaan, jonka on jatkossa S-Pankki Varainhoito 70 A -osuussarja
  • FIM Varainhoito 100 -osuussarja sulautuu S-Säästörahasto Rohkea -osuussarjaan, jonka nimi on jatkossa S-Pankki Varainhoito 100 A -osuussarja

Mahdolliset kuukausisäästösopimukset siirtyvät sulautumisessa vastaanottavaan osuussarjaan. Sulautumisilla ei ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen. Vastaanottavien osuussarjojen palkkiot eivät eroa niihin sulautuvien osuussarjojen palkkioista.

EU:n kestävää rahoitusta koskevan sääntelyn mukaisesti olemme jakaneet rahastomme kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Sääntömuutosten yhteydessä kestävyyttä edistävien tai kestäviä sijoituksia tekevien rahastojen sijoituspolitiikkaan on lisätty maininta kestävyyden huomioimisesta sijoitustoiminnassa. Edellä mainittujen rahastojen sijoitustoiminta säilyy ennallaan.

S-Pankki Toimitila Erikoisijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa on muutettu siten, että rahaston kokonaisvaroista on aiemman 4/5 sijaan aina sijoitettava vähintään 3/5 Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin tai tällaisia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Rahaston sijoitustoiminta säilyy ennallaan.

Rahastojen sääntöihin myös tehty muita teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta rahastojen toimintaan.

Edellä mainitut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua verkkosivuillamme osoitteessa www.s-pankki.fi/rahastot.

(Tiedote on julkaistu ensimmäisen kerran 3.9.2021 otsikolla "FIM- ja S-Pankki-rahastojen säännöt muuttuvat 7.10.2021.)